โครงร่างข้อความ

บันทึกนี้เขียนเพื่อเป็นร่างคร่าวๆ ในการจัดการบล็อก

๑.เขียนข้อความเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อทั้งตัวเอง และ ผู้อื่น

๒.ข้อความที่อยู่ใหม่ที่สุดจะเป็นหัวข้อสรุปของข้อความที่เก่ากว่า

   ในตอนท้ายของบล็อกอาจจะเขียน อ้างอิง, hyperlink, คำศัพท์

๓.บันทึก html codes ของบล็อกไว้ใน hard disk ส่วนตัว

๔.ข้อความที่มีข้อที่ต้องแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์

    โดยที่ความหมายของข้อความยังเป็นที่เข้าใจได้ตามปกติ ต้องแก้ไข ไม่ต้องเขียนสรุป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramiscความเห็น (0)