ICT เพื่อการเรียนรู้


การเรียนรู้ กศน. Online

   ต้องยอมรับกันแล้วว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร หรือ ICT เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษานอกโรงเรียน ทั้งนี้เพราะ การเรียนรู้ในปัจจุบัน เป็นการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และเป็นการเรียนรู้ ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้น ความสำคัญของการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องสร้างแหล่งการเรียนรู้ขึ้นมาอย่างหลากหลาย และ กว้างขวาง  เพื่อให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เหล่านั้นได้ตลอดเวลา และทั่วถึง ตามความต้องการของเขาเอง ดังนั้น ความสำคัญจึงมาตกอยู่ที่ว่า เราจะสร้างแหล่งการเรียนรู้อย่างไร ที่จะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งจะเห็นว่าหลักการง่ายๆ ก็คือ ทำให้มีแหล่งการเรียนรู้ อยู่ใกล้ประชาชนให้มากที่สุด เช่น สร้างที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เพื่อให้หนังสือพมพ์ หรือหนังสือต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่มีอยู่ใกล้ๆ การสร้างห้องสมุด หรืออื่นๆ แต่ถ้าสังเกตุกันให้ดีจะพบว่า ปัจจุบัน แหล่งการเรียนรู้ ที่เข้าถึงทุกครัวเรือนก็คือ วิทยุ และ โทรทัศน์ (ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลว่า ปัจจุบันแทปจะหาวิทยุเพื่อการศึกษาไม่พบเลย พบแต่วิทยุเพื่อบันเทิง) จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร กำลังเข้าไปถึงทุกรัวเรือน
     ปัจจุบันเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่ง ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถที่จะใช้สร้างเป็นแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาร่วมกับเทโนโลยีการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายการสื่อสารที่เราเรียกว่า อินเตอร์เน็ต ก็ยิ่งทำให้ การเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว เข้าถึงทุกที่ (ที่เครือข่ายเข้าไปถึง และ มีเครื่องคอมพิวเตอร์)
    แหล่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอมพิวเตอร์ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นแผล่งการรเรียนรู้แบบทางเดียว คือ ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแล้ว ยังพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบสองทาง คือ ผู้เรียนก็สามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีในตัวเอง เข้าไปในแหล่งการเรียนรู้ได้ด้วย

   การศึกษานอกโรงเรียนสามารถนำเอาความสามารถและศักยภาพ ของเทโนโลยีเครือข่ายนี้ เขามาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนได้หลายแนวทาง ถ้าเรียบเรียงจากแนวทางที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้น  จนถึงปัจจุบันหลายแนวทาง เช่น
   - แหล่งการเรียนรู้ผ่านทาง wesite ในรูปแบบต่างๆ เป็นการนำเสนอ เรื่องราวความรู้ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น
        - การนำเสนอเรื่องราว หรือสาระที่เป็นประโยชน์ ในแต่ละ wepage โดยตรง ตามที่ผู้ดูแล web กำหนด
        - การนำเสนอเนื้อหาความรู้ ในรูปแบบ e-book WBI หรือ e-Learning
        - การแลกเปลี่ยนความรุ้ ผ่านทาง weboard หรือทาง e-Mail หรือ โต้ตอบทาง IRC 
        - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบ web log (blog)
    - การนำเสนอความรู้ในรูปแบบ AV เช่น เผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบของเสียง หรือ Video หรือเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบของ วิทยุ หรือ โทรทัศน์ ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 
    ในอนาตอันใกล้นี้ จะมีการเสนอความรู้ผ่านเครือข่ายอื่นๆ เช่น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออื่นๆ

    การศึกษานอกโรงเรียน จะนำเอาเทโนโลยีเหล่านี้ มาสร้างแหล่งการเรียนรู้ ได้อย่างไร เพื่อช่วยให้ roadmap กศน. ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ ในปี 2551

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9861เขียนเมื่อ 16 ธันวาคม 2005 09:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤษภาคม 2012 03:28 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
   หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน มีอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ค่อนข้างทันสมัย สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยี ICT เข้ามาช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างมาก จึงขึ้นอยู่กับว่า เราจะร่วมแรงร่วมใกน นำมาพัฒนาได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด แต่ก็อย่าลืมว่า ปัจจุบัน มีประชาชนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึง เทคโนโลยีนี้ได้

   ผมมีความคิดเห็นว่า ปัจจุบัน สามารถสนเทศ เข้ามามีบทบาทมาก ทั้งในด้านการช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และขณะเดียวกันก็สร้างความยุ่งยากในการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่า สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพียงใด และมีความสามารถในการใช้เยงใด เราได้เสียเงินทองกัยเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างสูง แต่ขณะเดียวกัน ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ยังใช้ไม่คุ้มค่า เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อพิมพ์งานเท่านั้น  หรือเอาไว้ดูหนังฟังเพลง หรือบางทีตั้งไว้เฉยๆ เพื่อให้ดูว่าตนเองทันสมัย บางหน่วยงานต้องมีคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง และใช้ไปได้หน่อยก็เปลี่ยนใหม่ หรือ Upgrade ใหม่ ทั้งๆที่ยังใช้งานได้ดี เพียงแต่นำไปเปิดโปรแกรมใหม่ๆ ไม่ได้ .... น่าเสียดาย

   ยังมีบุคลากรของเราอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องพัฒนา ให้มีวัฒนธรรมของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ใช่สร้างไว้เพื่ออวดอ้าง หรือเพื่อคุยเท่านั้น ว่าดรามีเทคโนโลยี ทั้งๆ ที่ ไม่เคยเปิดดูเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี