KM แก้ไขปัญหายาเสพติด

         ผมได้ลงบันทึกไว้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.48 (click)   แต่ผมตั้งชื่อเรื่องผิดเป็น "ปราบปราม" ปัญหายาเสพติด   ซึ่ง KM คงจะไม่ค่อยเหมาะกับงานฝ่ายบู๊นัก (แต่อย่าลืมว่าเทคนิค AAR พัมนาโดยกองทัพอเมริกันนะครับ)   ความร่วมมือกับ ปปส. คงจะเน้นที่การป้องกัน   เป็นการป้องกันโดยอาศัยการสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและดำเนินการป้องกันยาเสพติดกันเอง

         สำนักงาน ปปส. ได้ส่งเอกสารชุดหนึ่งมาให้ สคส. ทำความเข้าใจ   ทำให้ผมเห็นความพร้อมของ ปปส. ว่ามีสูงมากในการใช้ KM ในการหนุนการ ลปรร. ระหว่างชุมชน   ผมฟันธงเลยว่า ปปส. ต้องสร้าง "คุณอำนวย" ขึ้นมาหนุนการเรียนรู้ของชุมชน   หนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน   โดยที่มองการเรียนรู้ของชุมชนแบบบูรณาการ   ในนั้นมีการเรียนรู้เชิงสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งการป้องกันยาเสพติดจะเป็นส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งของชุมชนอยู่แล้ว

วิจารณ์  พานิช
 14 ธ.ค.48