ระบบราชการสอนให้คนโกหก ฟุ่มเฟือย และตุกติกคดโกง! — KT Thoughts, 6 ธันวาคม 2548

ทางนั้น ตอบกลับมาแล้ว — 20 มกราคม 2549