การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในภาคอีสาน
   ผู้บริหารสถานศึกษาของหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมประชุมกัน เพื่อนำเสนอ Roadmap การศึกษานอกโรงเรียนของแต่ละจังหวัด และของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ รายละเอียดสามารถติดตามได้จาก website ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   http://nenfe.nfe.go.th/roadmap