ให้ไป Download Window Scrpit version ล่าสุด ที่ http://msdn.microsoft.com/scripting  นะครับ