สุพัชชา 22

วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค 2548

  วันนี้หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่อาจารย์วิจิตรและอาจารย์ดุสิตให้หา เป็นโครงการ ประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ของ สสวท.  เป็นสื่อมัลติมีเดีย เนื่องจากโครงการที่เสนอไปเป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นสื่อ วีดีทัศน์   เมื่อปรึกษาอาจารย์แล้วอาจารย์เสนอมาว่า  เรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนานเวลาที่มีอยู่ไม่พอและสื่อเรื่องไข้เลือดออกมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำสื่อประเภทนี้แล้วเราไม่ควรทำซ้ำ เพราะเราจะไม่ได้อะไรมากกว่าเดิมเท่าไหร่อาจารย์อยากให้พวกเราได้ความรู้มากกว่านี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุพัชชาความเห็น (0)