สุพัชชา 23

วันอังคารที่ 13 ธ.ค 2548

ช่วงเช้า
วันนี้มาถึงตั้งแต่เช้าเลยค่ะเนื่องจากจะต้องย้ายไปศึกษางานที่ฝ่ายศิลป์  

พอไปถึงอาจารย์ สุวิทย์.(เป็นหัวหน้าฝ่ายศิลป์ )ก็มาอธิบายเกี่ยวกับฝ่ายศิลป์ว่ามีหน้าที่ฝ่ายที่ต้องทำมี 2 ส่วนคือ
1.บริการทางด้านศิลป์  เกี่ยวกับการทำปกหนังสือ เป็นต้น การให้บริการก็ต้องมีการจอง

และทาฝ่ายก็จะมีใบจองให้

       2.อบรมครูทางด้านการจัดการทำสื่อ  ( Poster และสื่อเลขาคณิต ) 
 และอาจารย์ก็สอนเรื่องเกี่ยวกับสื่อว่าเราควรทำสื่อที่มั่นคง  ไม่ชำรุดง่าย  และสื่อจะต้องไม่เป็นสื่อตายตัวเพื่อที่จะเวียนไปใช้ได้อีก  และการที่จะทำสื่อเพื่อสอนเด็กนอกจากเราต้องสร้างแรงจูงใจแล้วเราต้องให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ การคิด การวิเคราะห์ในสื่อนั้นๆ ไม่ควรบอกเด็กทั้งหมด
                                                     ช่วงบ่าย
อาจารย์มอบหมายให้ทำสื่อ 1 ชิ้นเป็นวิชา คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1-ป.3 ) เป็นสื่อที่ไม่ตายตัว พวกเรา 3 คนจึงทำสื่อออกมาเป็นสื่อชิ้นนี้ค่ะ

                                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุพัชชาความเห็น (0)