เรียงความ

แนวโน้มธุรกิจการจัดการฝึกอบรมอีก 5 ปีข้างหน้า

             ในความคิดเห็นของผมธุรกิจการจัดฝึกอบรมในอีก5ปีข้างหน้าผมคิว่าการจัดอบรมจะได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิวะภัทรความเห็น (0)