แนวโน้มของธุรกิจการจัดการฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า

  Contact

  แนวโน้มของธุรกิจการจัดการฝึกอบรมในอีก 5 ปีข้างหน้า  

          ในปัจจุบันนี้มีนำการจัดการฝึกอบรมมาใช้เพื่อให้ความรู้และเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ  เพราะในตอนนี้มีการแข่งขันกันมากในทางด้านของธุรกิจบริษัทต่างๆเกิดการแข่งขันกันมากเพื่อจะให้บริษัทของตนเป็นที่ยอมรับของสังคมและพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตามยุคตามสมัยในปัจจุบัน

          การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้ความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันซึ่งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบและ ลักษณะการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ  ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  แต่การฝึกอบรมก็มีทักษะที่น่ายอมรับก็คือ  การฝึกการทำงานเป็นทีมคือให้บุคลากรในบริษัทมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เช่น  การใช้โปรแกรม Microsoft Office, การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล, การใช้งานโปรแกรม Photoshop การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และอื่นๆอีกมากมายที่บุคลากรควรที่จะรู้

           การจัดการฝึกอบรมที่เป็นอยู่ในตอนนี้ข้าพเจ้ามีความคิดว่า อีก 5 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มที่จะต้องเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะมีการแข่งขันสูงมากและมีความต้องการมากในต่อไปข้างหน้าเพราะ  บริษัทแต่ละบริษัทอยากที่จะให้บุคลากรของเขาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่าบุคลากรของบริษัทอื่นๆ  จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดว่าการจัดการฝึกอบรมจะเป็นที่ยอมรับมากในอีก 5 ปีข้างหน้า

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ปวีณาComwork

Post ID: 9774, Created: , Updated, 2012-02-11 14:13:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

Dr.Rose
IP: xxx.155.54.247
Written At 

เรียงความนี้ส่งผิดชุมชน ไม่ตรวจให้ค่ะ  จนกว่าจะอยู่ถูกชุมชนและขอให้กลับไปแก้ไขข้อมูลใน"รายละเอียดของบล็อก" ของคุณในชุมชนบริษัทจำลองฯด้วย เพราะคุณเขียนว่า "บริษัทจำรอง"  พร้อมทั้งตรวจตัวสะกดที่ผิดในที่ต่างๆ ด้วย

ปวีณา
IP: xxx.91.140.36
Written At 
บันทึกนี้อยู่ใน ชุมชนcomwork แล้วค่ะ และหนูแก้ไขคำผิดในเรียงความแล้วค่ะอาจารย์