สวัสดีค่ะ

          หลังจากที่ได้ศึกษาและจัดทำเว็บไซต์โครงงานเว็บไซต์ภูมมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีแล้ว  ก็ได้นำเสนอสิ่งที่สร้างให้เพื่อนๆประเมินกันเพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  สว่นในบล็อคของปลาแรดนี้  ขอเชิญชวนเพื่อนๆ หรือผู้ที่สนใจทุกๆท่าน บอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาในเว็บไซต์ว่าท่านได้รับอะไรบ้างจากการศึกษา  ได้รับประโยช์อะไรบ้าง ก็ขอชวนเพื่อนๆหรือทุกๆท่าน มาเข้าชมกันนะคะ