มีดช่างทิน

มีดช่างทิน สินค้า OTOP จังหวัดอุทัยธานี
   สวัสดีค่ะ.............
        พวกเราได้มีการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา  เว็บไซต์ของเราเป็นเรื่องของมีดช่างทิน  เพื่อนๆที่ได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่อง มีดช่างทิน เหมือนกับพวกเรา  เราอยากให้เพื่อนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กันภายในบล็อกนี้  ซึ่งจะต้องนำเสนอในประเด็นต่ไปนี้
        1.เพื่อนๆได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการทำงาน,ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง  คืออะไรบ้าง
        2.เพื่อนๆคิดว่าจะนำเทคนิควิธีการที่ทำให้บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จในการทำงาน  มาประยุกต์ใช้กับตนเองในการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างไร
        3.นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน  เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีดช่างทินความเห็น (0)