ร่วมสมทบทุนสร้างหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

ชุมชนหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธ์แห่งสติ ตามแนวทางท่านทิช นัท ฮันท์

ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อหมู่บ้านพลัม

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 043-264728-2

บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

ชีวิตนักบวช ก้าวย่างสู่อิสรภาพ

http://www.thaiplumvillage.org/