เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จ. นครสวรรค์

มีโครงสร้างการจัดการระบบ KM อย่างเป็นรูปธรรม
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  จ. นครสวรรค์
           ใน KM สัญจร เราไปพบของดีที่นครสวรรค์    คือเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ รพ. จ. นครสวรรค์    ที่ว่าดีเพราะเราเห็นสิ่งต่อไปนี้
1.        มี “คุณเอื้อ” ตัวจริง คือ นพ. บัวเรศ ศรีประทักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์    และยังทราบว่า “คุณเอื้อ” ที่มีฝีมือสุดยอดอีกคนหนึ่งคือ นพ. ประเทือง ปิยไพบูลย์พร ผอ. รพ. ตาคลี ที่เราไปฟังการบรรยายสรุปและชมนิทรรศการ     ที่จริงคงจะมี คุณเอื้อ ตัวจริงอีกหลายคน    แต่ในเวลาสั้นๆ และสถานการณ์ชุลมุน ผมเห็นแค่นี้
2.        มี “คุณกิจ” ตัวจริง  เช่นคุณหทัยรัตน์ จันทร์เสรีวัฒน์ พยาบาลโรงพยาบาลบรรพตพิสัย  ทำกิจกรรม KM เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง    คุณกัลยา  พยาบาล รพ. ตาคลี ทำกิจกรรม KM เกี่ยวกับแผลกดทับ (bed sore)    และคนอื่นๆ อีกหลายคนในหลาย รพ.   ซึ่งผมต้องขออภัยที่ไม่ได้จดชื่อไว้   
3.        มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้จากการปฏิบัติของทีมงาน
4.        มีโครงสร้างการจัดการระบบ KM ของเครือข่าย รพ. ในจังหวัดอย่างชัดเจน
5.        มีการบูรณาการ KM เป็นเนื้อเดียวกันกับงานประจำ   อย่างน้อยก็ใน รพ. ตาคลี    ซึ่ง ดร. ประพนธ์, อ. กรกฎ และอีกหลายคนได้ฟังการบรรยายสรุปที่หน้านิทรรศการของ รพ. ตาคลี   และท่าน ผอ. พาไปเดินดูของจริงด้วย   
6.        มีการดำเนินการเป็นเครือข่าย  
7.        ได้เห็นตัวกิจกรรม KM ของจริง   ที่เป็นผลของการกระตุ้นโดย  พรพ. (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล) และ สสส.
8.        ได้เห็นผลงานการเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มน.  และผลงานการเป็นวิทยากร KM ของคุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ ซึ่งเรียนรู้ KM จากการปฏิบัติร่วมกับทาง สคส. มาเพียงปีเศษๆ เท่านั้น
9.        ผมสังเกตว่าที่นครสวรรค์มีกิจกรรม KM เกิดขึ้นในแต่ละโรงพยาบาล ชัดเจนกว่าในเครือข่าย HKM รพ. ภาคเหนือตอนล่าง     จึงไปถามคุณไพฑูรย์ ว่าที่ผมเห็นนั้นเป็นความจริงหรือไม่    คุณไพฑูรย์เห็นด้วย    และบอกว่าเนื่องจากได้ใช้ประสบการณ์จาก HKM ไปปรับใช้ให้เกิดกิจกรรม KM จริงๆ ในแต่ละโรงพยาบาล

 

แม้เวลาของการไปเยี่ยมจะสั้น และไม่ได้เห็นสภาพการปฏิบัติจริง ๆ    แต่ก็ทำให้ผมมีความสุขมาก
วิจารณ์ พานิช
๘ กค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)