แนะนำหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร (หม่อนไหม)

          วันนี้ขอแนะนำ KM  ผ่านสื่อ KM.ชุมชนคนชุมพร เพื่อให้ทราบที่ตั้งและบทบาทภารกิจของหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร (หม่อนไหม) หรือใครมักเรียกกันติดปากว่า ศูนย์ฯ หม่อนไหมชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ภูมิภาคชุมพร เลขที่ 13 หมู่ที่ 4 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 Tel. 0-7761-1080,0-7761-1064 ภายใต้สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตหม่อนไหมแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตรับผิดชอบพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ 14 จังหวัดภาคใต้  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดสนใจ E-mail : [email protected]

          บทบาทหน้าที่

          1. ศึกษาทดสอบด้านการผลิตหม่อนไหม

          2. ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีปลอดโรคและต้นพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี

          3. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีการผลิต

                  - การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

                  - การสาวไหมและการฟอกย้อมสีไหม

                  - การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

          4. ให้บริการปัจจัยการผลิต

                  - ท่อนพันธุ์และต้นพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี

                  - ไข่ไหมพันธุ์ดีปลอดโรค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cp.mulberysilkความเห็น (0)