นวัตกรรม AAR

ทำ AAR ทันทีหลังดูงาน โดยทำบนรถบัสระหว่างเดินทาง
นวัตกรรม AAR
           เราค้นพบวิธีการประยุกต์ใช้ AAR โดยบังเอิญ ในงาน KM สัญจร ระหว่างวันที่ ๕ -๗ กค. ๔๘     เนื่องจากเราเดินทางโดยรถบัส ๔๐ ที่นั่งไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี  นครสวรรค์  ตาก  พิจิตร  และพิษณุโลก    เราจึงลองใช้เวลาบนรถบัสหลังการดูงานแต่ละจุดทำ AAR    โดยให้แต่ละคนพูดออกมาจากใจ ว่า   (๑) ในการดูงานจุดนี้ ตนมีความมุ่งหมายอย่างไรบ้าง    (๒) ส่วนใดบ้างที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ของตน) มากกว่าที่คาดหวัง  เพราะอะไร   (๓) ส่วนใดที่ไม่ค่อยบรรลุผล เพราะอะไร   (๔) ถ้าจะมีการจัดการดูงานเช่นนี้อีก ควรปรับปรุงส่วนใดบ้าง
           เราย้ำว่า กิจกรรม AAR
เน้นการเสนอความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย  ไม่มีถูก-ผิด   เน้นการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    และจะเลือกไม่เสนอความเห็นก็ได้    คือให้มีบรรยากาศของความเป็นอิสระ
            กิจกรรม AAR ครั้งนี้ ผู้ร่วมเดินทางไปดูงานชอบมาก    เพราะในเวลาสั้นๆ แต่ละคนดูได้ไม่หมด    และสไตล์การหาข้อมูลหรือความรู้ของผู้ร่วมขบวนดูงานแต่ละคน ไม่เหมือนกัน จึงเติมเต็มซึ่งกันและกัน    เรื่องเดียวกันที่ไปเห็นแต่ละคนก็ตีความเกิดเป็นความรู้ที่ไม่เหมือนกันทั้งหมด   การทำ AAR แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จึงช่วยทำให้แต่ละคนเกิดความรู้ความเข้าใจที่กว้างขึ้น และลึกขึ้น     ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ บอกว่า กิจกรรม AAR
นี้ช่วยทำให้การเดินทางไม่น่าเบื่อ
           การประยุกต์ใช้เครื่องมือ KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ สามารถยักย้ายถ่ายเท หรือคิดนวัตกรรมวิธีใช้ได้ไม่จำกัดรูปแบบ    ท่านที่มีประสบการณ์ดีๆ โปรดนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ
           สำหรับนวัตกรรมที่ผมเล่านี้มีความแปลกใหม่ ๒ ประการ
1.        ทำ AAR ทันทีหลังดูงาน
2.        ทำ AAR บนรถบัส ระหว่างเดินทาง
วิจารณ์ พานิช
โรงแรมเวียงตาก  จังหวัดตาก
๖ กค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)