ท้อแท้ เบื่อหน่าย หมดกำลังใจ

มื่อเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย หมดกำลังใจ ในการทำหน้าที่บริหาร (ชั่วขณะ)ท่านคิดว่าจะปฏิบัติอย่างไร จึงทำให้เกิดกำลังใจ ที่จะสู่หรือพยายามต่อไป

การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละงานนั้น ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใดก็ตาม คงมีช่วงหนึ่งที่ต้องประสบกับเหตุการณ์หรือปัญหา ที่ทำให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย หมดกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือฝ่ายบริหารบริหาร ซึ่งเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน  สำหรับผู้เขียนนั้นได้ยึดแนวทางปฏิบัติหลายๆ อย่าง แล้วแต่เหตุการณ์และบริบท ที่เกี่ยวข้อง เช่น

1.การออกกำลังกาย เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้ปฏิบัติเมื่อเครียด เบื่อหน่าย ท้อแท้ หมดกำลังใจ เนื่องจากการออกกำลังกายจนเหนื่อย และเมื่อมีเหงื่อออก  จะช่วยให้รู้สึกดีขึ้น เพราะขณะออกกำลังกาย ร่างกายจะได้รับออกซิเจนมากขึ้น การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น  สมองได้หยุดคิดเรื่องต่างๆ ชั่วคราว และภายหลังออกกำลังกาย ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา ทำให้รู้สึกสบาย หายเครียด การออกกำลังกายที่ปฏิบัติ มี หลายแบบเช่น การเดินเร็ว การวิ่งจ๊อกกิ้ง การฝึกโยคะ การรำมวยจีน

ถ้าในขณะทำงาน จะใช้การออกกำลังกายแบบช่วงสั้นๆ ช่วยผ่อนคลายได้ เช่น เปลี่ยนอิริยาบถ การยึดเส้นยืดสาย การเดินขึ้นลงบันได การใช้แรงกายสลับการใช้สมอง อย่าอยู่นิ่งเฉย

2.การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาปฏิบัติ  เมื่อรู้สึก ท้อแท้เบื่อหน่าย หมดกำลังใจ หลังจากเลิกงานแล้ว ควรทำกิจกรรมอื่น เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูโทรทัศน์ เปิดอินเตอร์เน็ต หรือไปช้อปปิ้งพร้อมครอบครัว หรือเข้าครัวทำอาหารที่ชอบทาน

          3.การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปฏิบัติ ในการทำงาน และดำเนินชีวิตคนเรานั้น ย่อมเผชิญปัญหาและอุปสรรค ที่ทำให้เบื่อหน่าย ท้อแท้ต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีจิตใจเข้มแข้ง จะสามารถทำให้ต่อสู่กับความเบื่อหน่าย ท้อแท้ หมดกำลังใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วยอ่อนแอก็ตาม ถ้าจิตใจเข้มแข้งแล้ว ก็จะมีความมานะพยายาม ที่จะฝ่าฝันเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้  เพราะจิตใจมีอำนาจเหนือร่างกายเรา ดังคำกล่าวที่ว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว การเสริมสร้างความเข็มแข้งทางจิตใจ ทำได้โดยการคิดถึง ตัวเราเองว่า มีความดี ความเก่ง ความน่าภาคภูมิใจในสิ่งใดบ้าง และมั่นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ตัวเองเจริญก้าวหน้า ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง จะทำให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่หวั่นไหวง่าย และต้องพิจารณาข้อเสียของตนเอง เช่น โกรธง่าย  ชอบผัดวันประกันพรุ่งและหมั่นแก้ไขในสิ่งนั้น ทุกๆ วัน วันละหลายครั้ง

          การทำให้จิตใจเข็มแข้งอีกวิธีหนึ่ง คือการ ย่อมรับความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ควรยึดมั่นติดกับสิ่งที่มีที่เป็น  อะไรจะเกิดให้มันเกิด ไม่หลงลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ดีใจเกินไปเมื่อได้มา หรือเสียใจเกิดไปเมื่อต้องสูญเสีย จะทำให้การทำงานได้อย่างอิสระ ไม่ถูกกดดัน

          การให้กำลังใจตนเอง ปลุกปลอบใจตัวเอง บอกตนเองว่าจะต้องสู่ให้ถึงที่สุด ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ในเมื่อคนอื่นยังทำได้ เราก็ต้องทำได้ เมื่อมีโอกาสแล้วต้องทำดีที่สุด บางคนยังไม่มีโอกาสเหมือนเรา ต้องทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเอง

          และสร้างความรู้สึกมั่นใจว่า มีผู้ใกล้ชิด มีครอบครัว มีคนรัก มีเพื่อนคอยให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ในทุกสถานการณ์จะทำให้มีกำลังใจที่จะสู่ต่อไป ไม่หวั่นไหวอุปสรรคใดๆ

          สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติมาเพื่อให้เกิดจิตใจที่เข็มแข็ง มีกำลังใจ สร้างขวัญกำลังใจ ในยามเมื่อเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ และหมดกำลังใจ