สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศ.นพ.ประเวศ วะสี

     "ท่านมาชวนเราไปหาประชาชนของเรา มีหรือที่เราจะไม่เป็นร่วม" คำพูดของนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่ง

     "ขอให้เรารู้ว่าชาวบ้านรวมตัวกันทำสิ่งดี ๆ ทำไมที่เราจะไม่แวะไปร่วมด้วย" คำพูดของสมาชิกสภาจังหวัด (อบจ.) ท่านหนึ่ง

     ทั้ง 2 ท่านพูดในเวลาที่ต่างกัน สถานที่ต่างกัน กับผม เมื่อเราพูดถึงการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำให้ผมนึกถึงสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ดังรูป

     ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนา ถ้าได้เกิดพลัง "ไตรภาคีฯ" นี้ขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)