เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (15.3)

ได้รับการรับรองมาตรฐาน AGPALACCREDITED GNERAL PRACTICE

           Manilla Medical Centre เป็นคลินิกของแพทย์จีพี 5 คนคือหมอCam Handerson เป็นหมอที่ไปต่อทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา หมอGeoff White และหมอLinda Crown ซึ่งเป็นหมอจีพีและต่อทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ได้เล่าเกี่ยวกับหมอลินดาไว้ในตอนที่ 13 แล้ว อีกสองคนคือหมอจอห์น เฟรเซอร์และหมอMalsie Dong  คลินิกนี้มีห้องตรวจ 3 ห้อง มีห้องบัตร มีห้องให้การรักษา มีที่เก็บประวัติผู้ป่วยเก่าที่ตายแล้วต้องเก็บไว้ 7 ปีจึงจะทำลายได้ ที่ห้องตรวจหมอลินดาจะสลับกับหมอจอห์นที่จะมาตรวจคนไข้เป็นบางวัน 

           ระบบบริการผู้ป่วยมีประวัติในคอมพิวเตอร์ด้วยโดยใช้โปรแกรมเฉพาะ ที่คลินิกนี้จะเน้นการนัดหมายผู้ป่วยเป็นหลัก โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน AGPALACCREDITED GNERAL PRACTICE  คลินิกเปิดทำการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00-17.00 น. ถ้าเป็นการนัดหมายจะเป็นเวลา 9.30-16.30 น. พักกลางวัน 13.00-14.00 น. ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน มีการเยี่ยมบ้านในช่วงพักกลางวันหรือนอกเวลาทำการเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาของคนไข้นัด หากคนไข้ฉุกเฉินหรือไม่สามารถมาที่คลินิกได้ให้โทรติดต่อรถฉุกเฉินและแจ้งแพทย์ให้ไปดูที่โรงพยาบาลได้ การนัดหมายจะเลือกเวลาที่สะดวกกับแพทย์และคนไข้ ในคลินิกจะมีป้ายแจ้งเวลาทำการ รายละเอียดของการให้บริการและข้อตกลงต่างๆไว้รวมทั้งค่าบริการตรวจรักษาคนไข้

            เนื่องจากแพทย์จะไม่ได้จ่ายยาเองจึงเป็นการคิดค่าบริการทางการแพทย์(Surgery consultation fees)โดยติดราคาแจ้งไว้ชัดเจนแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

- ระดับมาตรฐานหรือB(Standard consultation) คิด 44 เหรียญ 

- ระดับยาวหรือC(long consultation) คิด 67 เหรียญ

- ระดับยาวนานหรือD(Prolonged consultation) คิด 87 เหรียญ ต่อบริการ 1 ครั้ง ถ้าคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณก็ลองเอา 30 บาทคูณเข้าไป

            จะเห็นว่ารายได้ของแพทย์ที่ออสเตรเลียสูงมาก ทำให้ไม่ต้องทำงานมากก็มีรายได้เพียงพอ คลินิกนี้รับเงินในวันที่ตรวจรักษาเลยทั้งเงินสด เช็ค บัตรธนาคารต่างๆ โดยถ้าจ่ายสดจะลดให้อีก 2 เหรียญ  แพทย์ทุกคนไม่ได้เป็นพนักงานหรือข้าราชการในโรงพยาบาลจึงไม่มีเงินเดือนให้แต่จะมีรายได้หลักจากการตรวจคนไข้ในคลินิกและรับดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงินให้ตามที่ตกลงกันไว้ ดังนั้นผู้บริหารจัดการในโรงพยาบาลจึงเป็นผู้อำนวยการด้านการพยาบาลที่จะดูแลทุกอย่างในโรงพยาบาลซึ่งที่นี่กับที่บาราบ้าจะเป็นคนเดียวกัน ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทั่วไปที่เมืองแทมเวอร์ธ  หลังจากดูงานที่คลินิกแล้วก็เดินทางต่อไปที่เมืองบาราบ้าเพื่อดูงานต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

9414

เขียน

11 Dec 2005 @ 17:21
()

แก้ไข

08 Jun 2012 @ 11:18
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก