เริ่มประเมินเท้าผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน เป็นครั้งแรก

Anek Thanonghan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กระบวนการต่างๆเหล่านี้ซึ่งล้วนแต่เป็น ความรู้ปฏิบัติ ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของทีมรักษาพยาบาล และนำไปสู่การดูแลที่ดียิ่งขึ้นในผู้ป่วย

          หลังจากดำเนินกิจกรรมด้านกรดูแลผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าในโรงพยาบาล มาตลอดช่วงเวลา ปีเศษ สิ่งที่สำคัญที่เกิดจากการแสวงหาความรู้  ทั้งจากประสบเหตุการณ์ตรงที่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ  รวมทั้งความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางในบล็อกเครื่อข่าย(http://gotoknow.org/dmcommune)  การร่วมเล่าเรื่องผ่าน Best practice ในตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  และ  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน(peer assist )กับโรงพยาบาลเทพธารินทร์   กระบวนการต่างๆเหล่านี้ซึ่งล้วนแต่เป็น ความรู้ปฏิบัติ ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของทีมรักษาพยาบาล และนำไปสู่การดูแลที่ดียิ่งขึ้นในผู้ป่วย  โดยเฉพาะการได้มุมมองนอกเหนือการการตั้งรับรักษา ไปสู่กระบวนการในเชิงรุกให้มากขึ้นนั่นเองครับ  

          ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลจึงกำหนดให้การประเมินเท้าเป็นอีกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในปีงบประมาณนี้(2549) นอกเหนือจากการประเมินโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่กำหนดไว้อยู่แล้ว

         สัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นที่ ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จะได้ลงมือทำจริงๆซะที ได้กำหนดการลงชุมชนเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมประเมินเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โดยกำหนดให้ในปี 2549 ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนต้องได้รับการประเมินเท้า ร่วมกับการตรวจประเมินโรคแทรกซ้อนประจำปีอื่นๆ โดยขั้นแรก ทีมได้กำหนด  แบบฟอร์มการตรวจประเมินเท้า เพิ่อใช้บันทึก และกำหนดความเสี่ยงในระดับต่าง หลังจากนั้นได้อบรมการตรวจประเมินเท้าให้แก่ทีม  2 ครั้ง และกำหนดแผนการประเมินเท้าดังนี้ครับ

1.ในเขตตำบลธาตุพนม (14 หมู่บ้าน) ในเขตรับผิดชอบของ PCU เขตโรงพยาบาล ร่วมประเมินเท้าในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม โดยแบ่งเป็น 4 ทีมทีมละ 3 คน ใช้เวลา 9.00 น - 12.00 น. โดยประสานให้ผู้ป่วยในแต่ละหมู่บ้านมารวมกันตามจุดนัดหมายที่ อสม.ประสานงานไว้

2.ผู้ป่วยในเขตตำบลอื่นๆ นัดที่สถานีอนามัยเดือนละ 1 ตำบล โดยใช้ทีมในโรงพยาบาล ร่วมกับพยาบาลใน สอ. ร่วมกันประเมินเท้า เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 เป็นต้นไป

   ผลการทำงานของทีมที่เข้าไปประเมินเท้าเป็นอย่างไร  จะไปสอบถาม ผล แล้วรีบนำมาเล่าครับ        

ภก.เอนก  ทนงหาญ ผู้เล่าเรื่อง

   
 น.พ.ประกาศิต จิรัปปภา ผู้สอนการประเมินเท้า

 ทีมประเมินเท้า

 

   

 คุณสุภาวดี บุตรไชย

ตรวจประเมินเท้าผู้ป่วย หมู่11

 คุณประเพิญศรี เนตรไลย์

ประเมินเท้าผู้ป่วยที่ หมู่2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#assessment#dm#foot#care

หมายเลขบันทึก: 9394, เขียน: 11 Dec 2005 @ 16:16 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชมทีมธาตุพนมที่ active มากๆ และทำงานเป็นระบบ จะคอยติดตามผลงานค่ะ