เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(14.3)

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทและพื้นที่ห่างไกลของเครือข่ายนิว อิงแลนด์ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการรอผลผลิตจากมหาวิทยาลัยหรือการให้รัฐบาลมาแก้ไขให้ ท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพเอง

          Hunter New England Area Rural Training Unit หรือ HNEARTU เป็นศูนย์เพื่อฝึกอบรมและดึงให้แพทย์อยู่ในเขตให้บริการของตนเอง โดยการสนับสนุนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ตั้งขึ้นในปี 1992 มีแพทย์ชนบทจบไปแล้วกว่า 40 คน บทบาทในปัจจุบันมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านสุขภาพของเขตพื้นที่ในลักษณะของVertical Integration เพื่อสนับสนุนการทำงานในHNEAHS

          เป้าหมายหลักของการจัดตั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่เข้ามาสู่สายอาชีพด้านสุขภาพ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งก่อนและหลังปริญญาในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องในกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ และจัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนางานให้ตรงกับความต้องการของกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่

          ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพก่อนปริญญามีความร่วมมือกับทุกมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาทางด้านสุขภาพมาฝึกงานในชนบท ในส่วนการศึกษาหลังปริญญามีเครือข่ายการเรียนในสถานบริการสุขภาพพื้นที่ของเมืองแทมเวอร์ธ กูนีดาห์ มะนิลลา บิงการา วาเรียลดา อินเวอเรล นาร์ราบี โมรี อาร์มิเดล เกลนอินเนส

         ศูนย์นี้มีสำนักงานอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์แทมเวอร์ธ ซึ่งเป็นเมืองชนบทใหญ่ที่สุดของพื้นที่นี้ (รองจากนิวคาสเซิล ที่เป็นเขตเมือง) มีประชากร 55,000 คน แบ่งเมืองออกเป็น 4 เขตคือเหนือ ใต้ ออก ตก เป็นเมืองที่มีความสะดวกสบาย พื้นที่กว้างขวาง มีความหลากหลายางสังคม วัฒนธรรม แหล่งการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก กีฬา แหล่งซื้อสินค้า พิพิธภัณฑ์  แหล่งผลิตงานศิลปะ โรงภาพยนตร์ โรงละคร และในแต่ละปีจะมีเทศกาลดนตรีพื้นบ้านประมาณ 10 วัน มี ศจ. นพ. จอห์น เฟรเซอร์ เป็นผู้อำนวยการ มีBerniece Simpkins เป็นผู้ประสานงานโครงการ คุณRebecca Crocket เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มี Dr. Christian Alexander เป็นหัวหน้าสำนักงานวิจัยและมีอาจารย์แพทย์ (Medical Educator) 3 คนคือDr. Bo Wong, Dr. Carmen Ast, Dr. Barbara Maritz หากสนใจติดต่อได้ที่ www.neahs.nsw.gov.au/web/careers/neartu.html

          ศูนย์นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพด้านสุขภาพในชนบทจาก Australian Council for Health Care Standard Award และมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับสุขภาพชนบทของออสเตรเลีย (Australian Journal of Rural Health) จำนวนมาก

         จากการดูงานและได้เรียนรู้จึงได้พบว่าปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทและพื้นที่ห่างไกลของเครือข่ายนิว อิงแลนด์ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการรอผลผลิตจากมหาวิทยาลัยหรือการให้รัฐบาลมาแก้ไขให้ ท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพเองโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เห็นความสำคัญและนำปัญหาทางด้านสุขภาพของประเทศมากำหนดทิศทางการจัดการเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและให้โอกาสแก่บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาร่วมเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของความเป็นเลิศทางวิชาการเข้ากับความเป็นจริงของการทำงานในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วในเมืองไทยกว่า 10 ปีที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่ให้ตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเองแต่ให้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการใช้โรงพยาบาลศูนย์เป็นแหล่งฝึกในระดับคลินิกปี 4-6 คือที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ ผลิตแพทย์ออกมาเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว สิ่งเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่า โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตแพทย์เพื่อชาวไทยได้ สิ่งที่กลัวเกรงกันมากก็คือคุณภาพของนักศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัย แพทยสภา ราชวิทยาลัยต่างๆควรเข้ามาช่วยทำให้ได้มาตรฐาน ไม่ใช่เข้ามาแค่บอกว่าคุณมีหรือไม่มีคุณภาพเท่านั้น หากพบส่วนขาดนั่นคือโอกาสในการพัฒนาที่จะต้องช่วยกันทำให้ดีขึ้น ไม่ใช่การห้ามไม่ให้มีไม่ให้เปิดสอน ซึ่งในส่วนนี้ผมคงจะได้เล่าในตอนต่อไป

Phichet

Oakhampton Farm

Manilla, NSW

24 November 2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)