มรดกเพชรสยาม..VS...อดีตทหารเรือครูสอนแกะสลักผักผลไม้


ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน..แต่ผลงานกำลังจะถูกกลืม...

    

      ร.อ. รื่น  นิรันต์  เป็นอดีตนายทหารเรือ ซึ่งเป็นผู้คิดแม่แบบดอกไม้ ที่ใช้แกะสลักและได้ถ่ายทอดวิชานี้แก่ลูกชาย ซึ่งกลายมาเป็น”มรดกเพชรสยาม “  ซึ่งเป็นร้านที่สอนศิลปะการแกะสลักผักผลไม้และสบู่ของผู้ชาย 2 คน คือ พ.จ.อ. ดำรงศักดิ์ เป็นอดีตช่างหทารเรือ  คุณเรวัติ  จบรัฐศาสตร์ รามคำแหง อะไรที่ทำให้คนทั้งสอง เดินทางสู่มรดกเพชรสยาม

      ดิฉันเป็นลูกศิษย์คนหนึ่ง ของอาจารย์ ดำรงศักดิ์ และได้มีโอกาสไปสกัดความรู้จากท่าน (เพื่อประกอบการเรียน) เลยเห็นว่าตอนนี้ศิลปะแขนงนี้กำลังจะถูกลืม  รู้สึกเสียดาย จึงอยากนำเสนอผลงานของท่านเพื่อเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่ต่อไป

          อาจารย์ ดำรงศักดิ์  นิรันต์  ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนแกะสลักผักผลไม้และสบู่ อยู่ที่ตลาดนัด จตุจักร โครงการ 16  ซอย 23 ล็อค6  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการแกะสลัก มีประสบการณ์ทำงานมากว่า33 ปี เป็นอาจารย์พิเศษตามสถานศึกษาต่างๆ  ได้รับโล่ห์ต่างๆมากมาย  เป็นบุคคลที่มีความทุ่มเทในการเรียนการสอนแกะสลักผักและผลไม้  มีมาตรฐานการทำงานที่ดีเยี่ยม  อดีตท่านทำงานเป็นช่างอยู่ที่กรมอู่ทหารเรือ  คุณพ่อเป็นผู้ได้รับการยกย่องและเป็นต้นแบบของงานด้านนี้  ส่งเสริมจนคุณพิชัย  นิรันต์ พี่ชาย ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาด้านจิตรกรรม และตัวท่านเองก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขานี้อย่างมาก

         เริ่มจากคุณพ่อคือ ร.อ. รื่น  นิรันต์  อดีตนายทหารเรือ เป็นคนที่พยายามอนุรักษ์ศิลปะการแกะสลักแบบโบราณและพยายามถ่ายทอดให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และฝึกฝนเป็นวิชาติดตัว  ในงานประเพณีต่างๆของไทยแต่โบราณ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานโกนจุก งานศพ เป็นต้นฯ  คนไทยนิยมนำศิลปะการแกะสลักนี้เข้าไปตกแต่งเสมอ โดยใช้ผลไม้เครื่องสดใกล้บ้านเป็นวัสดุเพราะมีความเป็นไปตามธรรมชาติ นับว่าเป็นศิลปะที่แปลกและเด่นของคนไทย ไม่แพ้ศิลปะแขนงอื่น

 •   คุณ รื่น คุณพ่อเป็นผู้คิดวิชาดอกแม่แบบ โดยได้นำชื่อผู้มีพระคุณที่ สอนวิชานี้ให้ท่านมาเป็นชื่อของดอกไม้ ต้นแบบแกะสลัก 4 แบบคือ ดอกนิล เป็นชื่อคุณพ่อของครูประพันธ์  ดอกพุก เป็นชื่อครูผู้สอนวิชานี้ให้แก่ครูนิล  ดอกประพันธ์ ชื่อครูประพันธ์ ซึ่งคุณ รื่น รับสืบทอดวิชานี้มา  ดอกเพชรสยาม ชื่อนี้คุณรื่น ตั้งขึ้นโดยถือเป็นที่รวมของบรมครูทั้งหลายที่คิดค้นสืบต่อกันมาแต่โบราณ   จึงนับว่าคุณพ่อรื่น คือต้นแบบของ อาจารย์ ดำรงศักดิ์นั่นเอง
 •    จากประสบการณ์การทำงาน มาสอนที่ลุงขาวไขอาชีพ  ที่ตึกมหิดล และได้สอนให้กับชมรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดโพธิ์ (ตอนนี้เลิกแล้ว)   และเป็นอาจารย์รับเชิญของสถานศึกษาต่างๆ  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ ตลาดนัดจตุจักร     มีการพัฒนามีดแกะสลักซึ่งคุณพ่อเป็นคนคิด และสืบทอดต่อมา ได้รับรางวัลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ของชุมชนบางนา ซึ่งสวยงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
 •    ได้รับ ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยจันทร์tเกษม  ได้รับรางวัลภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับโล่ต่างๆมากมาย  เป็นบุคคลที่มีความทุ่มเทในการเรียนการสอนแกะสลักผักและผลไม้  มีมาตรฐานการทำงานที่ดีเยี่ยม  เคยไปเผยแพร่ผลงานบนเรือซีทรานปริ้นเซส  โดยแกะสลักโชว์ผลงานให้ชาวต่างชาติ และร่วมการประกวดต่างๆ  ผลักดันให้ลูกศิษย์ประกวดผลงานจนได้รับทั้งเหรียญทองและชนะหลายรายการ
 •   จากการเริ่มมีชื่อเสียงก็มีรายการโทรทัศน์ต่างๆ เช่น กระจกหกด้าน ตามไปดู (หมอซ้ง) และคนอื่นๆมาสัมภาษณ์ออกรายการ และหนังสือพิมพ์ต่างๆ     มีชาวต่างชาติมาเรียนมากมาย  ซึ่งท่านสามารถให้เข้าใจถึงคุณค่าของงานแกะสลักโดยใช้ภาษาอังกฤษคำง่ายๆ  และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ(Learning by doing )  คนเรียนซึ่งพร้อมที่จะเรียนและจากประสบการณ์และมีทักษะในการถ่ายทอด ทำให้ผู้เรียนต่างชาติมาเรียนมากมาย ทั้งญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหรัฐอเมริกา สเปน ฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ซึ่งชาวต่างชาติทึ่งในความสามารถของคนไทยมาก
 •        การประยุกต์ผลงานมีแรงบันดาลใจมาจากการเรียนศิลปะ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การดูดอกไม้ ใช้ธรรมชาติของดอกไม้เป็นครู สร้างงานออกมางดงามอ่อนช้อยมีชีวิติชีวา
 •     ตัวท่านเองจากเดิมมีนิสัยใจร้อน ทำให้เปลี่ยนมาเป็นคนอารมณ์เย็นและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น และกลายเป็นคนทำงานมีความละเอียด โดยดูได้จากลวดลายที่วิจิตรและซับซ้อน และมีรายละเอียดมาก     เสน่ห์ของงานด้านนี้คือมีความไม่เหมือนใคร มีเอกลักษณ์ความละเอียดอ่อนช้อย ซึ่งทำให้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นได้เสมอ
 •  อุปสรรค์ของอาชีพนี้คือ มีดที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้มีผู้ลอกเลียนแบบ(คล้ายๆแต่ไม่เหมือน) ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของที่ร้าน และเป็นที่อิจฉาของคนในวงการด้านนี้  คนไทยให้ความสนใจงานด้านนี้น้อยลงไปมาก และภาครัฐก็ไม่สนับสนุนหรือรณรงค์อนุรักษ์ศิลปะนี้ไว้และคนรุ่นใหม่ไม่ให้การสนใจ
 •     ผลงานหรือลูกศิษย์ที่ประทับใจคือ คนญี่ปุ่น ซึ่งตั้งชื่อไทยให้ว่า คุณมะลิวัลย์ ซึ่งเธอสนใจการแกะสลักผักและผลไม้มากและได้แนะนำเพื่อนๆเธอมาเรียนอีกมากมายและนำความรู้นี้กลับไปเผยแพร่ที่ญี่ปุ่น 
 •      การที่คุณดำรงศักดิ์ ได้วางมาตรฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนไว้ และมีการรับประกันว่าถ้าไม่สามารถทำได้ใน 1 ชั่วโมงที่ท่านสอน ก็จะคืนเงินให้ทันที ซึ่งจากการทุ่มเทในการเรียนการสอนอย่างมาก ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่าจะทำได้และเกิดความภาคภูมิใจในฝีมือที่ปรากฏ
 •    การมีสมาชิกระยะสั้นและสมาชิกตลอดชีพ ซึ่งรวมเป็นหมื่นคน  ซึ่งสะสมผลงานมากว่า 33 ปี เป็นหลักประกันในผลงาน และยังได้แต่งหนังสือเกี่ยวกับการแกะสลักออกมาหลายเล่ม และในอนาคตจะพิมพ์หนังสือร่วมกับลูกศิษย์โดยรวบรวมผลงานมาไว้ด้วยกัน ในรูปแบบของตนเองเป็นเอกลักษณ์
 •   แนวโน้มในอนาคต คิดว่าถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จะเริ่มแย่เนื่องจากเศรษฐกิจฝืนเคือง และคนไทยตอนนี้ก็ไม่นิยมเรี่ยน  มีแต่ต่างชาติมาเรียนแต่ตอนนี้ก็มีไม่มาก และอยากมีสถานที่เปิดเป็นร้านที่มั่นคงและเป็นเอกลักษณ์และหาเงินทุนมาสนับสนุน
 •   รายได้ที่มี  ได้จากงานสอนและผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นสบู่แกะสลักและงานมีดุณภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น  เพื่อช่วยสนับสนุนงานของท่านให้คงอยู่ ถ้าสนใจ ติดต่อ โทร 089-5033000 , 083-3012180 หรือตลาดนัดจตุจักรโครงการ 16 ซอย 23 ล็อค 6
 • ดิฉันอยากเผยแพร่ผลงานของ คุณดำรงศักดิ์ เนื่องจากกลัวว่าศิลปะแขนงนี้จะสูญหายในอนาคต ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษา  การแกะสลักสามารถทำให้เรามีสมาธิและใจเย็นลง ดิฉันเคยเล่าไว้ใน หักดิบ...ความใจร้อนและKM ซึ่งทำให้เรากลายเป็นคนที่มี คุณภาพทั้งกายและใจ ได้อย่างน่าอัศจรรย์.
 • ผลงานของผู้เขียน ที่เป็นลูกศิษย์ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของความใจร้อนกับKM ค่ะ
หมายเลขบันทึก: 93930เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2007 20:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:58 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (60)

ยอดเยี่ยมมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ

 

การแกะสลักเป็นมรดกไทยที่มีคุณค่ามาก ๆๆๆ

แต่ผู้ที่ดำรงรักษาไว้จะดำเนินชีวิตด้อยู่ด้วยความยากลำบาก

เพราะในชีวิตประจำวันของคนทั่วๆไป

ต้องอาศัยปัจจัย คือ เงิน เพื่อการยังชีพ

 การแกะสลักต้องใช้เวลาในการทำเพื่อให้สวยงามนาน

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักมีอายุการคงทนน้อย

 เช่นผัก ผลไม้

จึงเป็นที่นิยมเฉพาะกล่มเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ 

น่าเห็นใจมาก

สวัสดีค่ะ

 • ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของความเป็นไทยค่ะ

อยากเรียนบ้าง อัตราค่าเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

สวัสดีค่ะคุณโจ้

 • รู้สึกดีใจค่ะที่คุณเห็นคุณค่าของงานแกะสลัก
 • ตอนนี้ค่าเรียนคงประมาณสองพันค่ะ
 • คุณลองติดต่อตามที่อยู่ข้างบนนะคะ
 • ขอบคุณที่รักความเป็นไทยๆ
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

ดิฉันอยู่ภาคใต้ อยากเรียนมากเลยค่ะแต่หาคนสอนยากมาก สนใจจึงไปซื้อหนังสือเป็นแบบสอน vcd รู้สึกว่าจะเป็นของ อ.ดำรงศักดิ์ มาหัดทำแต่ฝีมือยังไม่เข้าท่าเลยสักนิดเดียว แต่ก็ไม่ละความพยายามและจะหาเวลาไปเรียนให้ได้ จะใช้เวลาเรียนซักกี่วันค่ะจึงจะออกมาสวย ตอนนี้ฝึกเย็บเกี่ยวกับงานใบตองก็ชำนาญแล้วแต่ชอบงานแกะสลักมากมองแล้วรู้สึกจะอ่อนช้อยยยยยย... และมีดก็หาซื้อยากเย็นเข็ญใจ เจอแต่มีดแกะสลักธรรมดาด้ามแดง ๆ ไม่ถูกใจเลย กรุณาแนะนำด้วยค่ะ... ขอบคุณ

 • สวัสดีค่ะ..

งานแกะสลักดูงดงามและอ่อนช้อยมากเลยนะคะ  ^^  เป็นเสน่ห์ของงานแกะสลักที่นับวันจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วในลายยากๆ  

สวัสดีค่ะคุณกุ้ง

·       อ.ดำรงศักดิ์ มีทั้งหนังสือและVCD ที่แนะนำวิธีแกะสลักค่ะ

·       ใช้เวลาเรียน 1 หลักสูตรประมาณ 8 วันหรือ 4 Week เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ค่ะ.

·       ส่วนมืดแกะสลักมีเฉพาะที่ร้านเท่านั้นเป็นเอกลักษณ์ค่ะ ซึ่งด้ามมีดจะมีน้ำหนักและมีดมีความแหลมคมและสามารถดัดให้โค้งงอได้ ทำให้สามรถทำลวดลายอ่อนช้อยได้ค่ะ.

·       ถ้าคุณมีเวลาก็ลองไปเรียนดูนะคะ อ. ดำรงศักดิ์สอนที่จตุจักรแห่งเดียวค่ะ

·       ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

สวัสดีค่ะคุณเนปาลี

·       ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของงานแกะสลักซึ่งนับวันมักจะถูกลืม

·       ซึ่งงานแกะสลักมีเสน่ห์ทั้งลวดลายและทำให้เกิดสมาธิค่ะ.

·       ดีใจที่เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้ค่ะ.

..........นำภาพนี้มาฝากคุณเนปาลีค่ะ. ฝีมือลูกศิษย์ค่ะ........

          

อยากซื้อวีซีดีและมีดอ่ะค่ะ เพราะไม่มีเวลาไปเรียน

สวัสดีค่ะ

 • การดูวิธีการสินที่ถูกวิธีก็มีส่วนทำให้งานออกมาสวยงามค่ะ
 • ต้องฝึกทำบ่อยๆ ก็จะพัฒนา..ดีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
 • นำภาพ...กระเช้าแตงโม ฝีมือของผึ้งงานมาฝากค่ะ.

    

เพิ่งจะเรียนแกะสลักครั้งแรกในชีวิต ตามแผ่นวีซีดีของอาจารย์ เป็นบ้างนิดหน่อย อยากไปกราบ อาจารย์ดำรงศักดิ์เหมือนกัน เดือนสิงหาคมจะไปหาอาจารย์นะคะ

สวัสดีค่ะคุณนุช อุบล

 • ขอเป็นกำลังให้ประสบความสำเร็จนะคะ
 • ผึ้งงานเองครั้งแรกนั้น  ทำไม่เป็นเลยค่ะ
 • แต่..ความพยายามและความตั้งใจทำให้สามารถทำได้ค่ะ  ดีใจค่ะที่คุณนุชจะไปเรียนกับอาจารย์ดำรงซึ่งเป็นคนมีฝีมือจริงๆ
 • แล้วคุณจะทึ่ง...ที่อาจารย์สามารถทำให้คุณทำได้ในหนึ่งชั่วโมง แล้วจะได้เห็นพัฒนาการในฝีมือตัวเองค่ะ.
 • ผึ้งงานนำภาพแกะสลักจานใส่ขนมหวานและผลไม้มาฝากค่ะ...ทำถวายพระในงานบุญที่ทำงานค่ะ.

            

อาจารย์ครับผมอยากเรียนแกะสลักแต่ไม่ค่อยมีเวลาสามารถเรียนด้วยตัวเองได้อย่างไรครับ

สวัสดีค่ะคุณเอ้

• สิ่งที่ผึ้งงานอยากจะแนะนำคือ ถ้ามีโอกาสได้เรียนพื้นฐานสักครั้งหนึ่ง จะทำให้เราเข้าใจ และสามารถมาฝึกความชำนาญที่หลังได้

• ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็สามารถฝึกฝนเองได้ค่ะ ต้องใช้ความพยายามในการฝึกทำบ่อยๆและหาหนังสือหรือแผ่นCDซึ่งบอกวิธีการทำเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งก็ใช้ได้ดีค่ะ

• ผึ้งงานอยากแนะนำคุณเอ้ เรื่องการจับมีดแกะสลัก วิธีที่จะทำให้มีดหมุนได้มุมกว้างนั้น ควรจะเริ่มต้นด้วยการจับมีดแบบเหมือนที่เราจับปากกาเวลาเขียนหนังสือค่ะ

• ขอให้คุณเอ้ประสบความสำเร็จสมที่ตั้งใจค่ะ

• ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

ไม่ทรายว่าจะหาซื้อ CD และ มีดแกะสลักได้ที่ไหนบ้างครับ สั่งซื้อได้ไหมครับผม

สวัสดีค่ะคุณแจ๊ส เชียงใหม่

·       ทั้งหนังสือและซีดี มีขายตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วไปเช่นร้านดอกหญ้า ซีเอ็ด นายอินทร์ เป็นต้น

·       ส่วนมีดแกะสลักมีขายที่ร้านเพชรสยามซึ่งเป็นร้านเจ้าของผลงานที่เดียวค่ะ.

·       สอบถามรายละเอียดจากอาจารย์ดำ ได้โดยตรงนะคะ

·       ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

                 

อยากทราบราคามีดแกะสลักครับ ราคาประมาณเท่าไรครับ อยากได้ๆ

สวัสดีค่ะคุณดิว

·       ผึ้งงานอยากให้คุณดิวติดต่อที่ร้านมรดกเพชรสยามเองค่ะ.

·       เพื่อช่วยสนับสนุนงานของคุณดำรงศักดิ์ให้คงอยู่ ถ้าสนใจ ติดต่อ โทร 089-5033000 , 083-3012180 หรือตลาดนัดจตุจักรโครงการ 16 ซอย 23 ล็อค 6

·       ขอบคุณที่ช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ค่ะ.

สนใจเรียนกับท่านอาจารย์  อยากแกะสบู่มากค่ะ เคยแต่แกะผักผลไม้

สบู่ที่ใช้แกะควรเป็นสบู่เนื้ออ่อนสำหรับใช้แกะสลัก  ใช่ไหมค่ะ แล้วมีขายที่ไหนบ้างค่ะ???

สวัสดีค่ะคุณ yaoyao

·       การแกะสบู่และผักผลไม้นั้นมันต่างกันตรง ความยืดหยุ่นของวัสดุ

·       การแกะสลักจากผักและผลไม้จะง่ายกว่าซึ่งการแกะจากสบู่นั้นมันมีความเปราะของสบู่และเนื้อที่มีประมาณจำกัดของลวดลายที่จะทำ

·       สบู่ที่นิยมใช้คือสบู่ซานเซ็ง เป็นสบู่ที่มีความยืดหยุ่นได้พอเหมาะซึ่งจะขายเป็นแพ็ค 6ก้อน มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือร้านอุปกรณ์งานฝีมือค่ะ.

·       ส่วนสบู่ยี่ห้ออื่นๆถ้ามีความนิ่มพอประมาณ ก็สามารถใช้ได้ค่ะ.

·       หรือถ้าสบู่ที่แข็ง ให้นำมานึ่งในซึ้งให้เกิดความอ่อนตัวก่อนก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

·       ส่วนเทคนิคอื่นๆก็คล้ายกันค่ะ แต่ควรให้มีดที่ใช้แกะนั้นมีความคมมากๆ จะทำให้สบู่ไม่ติดมีดขณะแกะสลักค่ะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

สวัสดีค่ะคุณต้น

·       เสียดายจังค่ะที่ผึ้งงานไม่เห็นภาพจึงไม่สามารถแนะนำคุณต้นได้ค่ะ.

·       ถ้าอัพโลดภาพขึ้นไม่ได้ คุณต้นก็ส่งภาพมาฝากไว้ที่เมล์(lumphun2550@yahoo.co.th)ของผึ้งงานก็ได้ค่ะ แล้วผึ้งงานจะนำภาพมาขึ้นให้คุณต้นอีกทีค่ะ.

·       ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

โอ้ยยย เห็นแล้วอยากจะเรรียนพรุ่งนี้เลยค่ะ อิอิ มันช่างงดงามจริงๆ

แปดครั้งเนี่ยแกะไรได้บ้างคะเนี่ย

สวัสดีค่ะคุณหน่อย

· ไปเรียนได้เลยค่ะ เสาร์-อาทิตย์

· สอนพื้นฐาน การแกะผักเครื่อจิ้มน้ำพริก ผลไม้ และสบู่ แล้วคุณหน่อยจะทึ่งในฝีมือตนเอง

· ไม่ลอง-ไม่รู้ค่ะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

                                                      44

การแกะสลักไม่ใช่เรื่องง่าย

สวัสดีค่ะคุณเนนี้

·       การแกะสลักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นก็จริงอยู่ค่ะ  แต่เมื่อทำได้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะ.

·       แต่อยากให้คุณเนนี้ดูความพยายามที่ผึ้งงานเอาชนะความใจร้อนด้วยการใช้การเรียนแกะสลักซึ่งต้องใช้ความใจเย็น และสมาธิ มาแปรเป็นผลงานที่คุณเห็น

·       แล้วคุณจะรู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจ...เท่านั้น  ซึ่งผึ้งงานไม่มีพื้นฐานเลย มีแต่ความตั้งใจเท่านั้น

·       ผึ้งงานนำผลงานเก่าๆมาฝากค่ะ  อยากให้คุณลองทำดูค่ะ.

·       ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

ขอบคุณ คุณผึ่งงานมากนะครับที่เป็นสื่อโฆษณาให้อาจารย์ ดำรงศักดิ์

สวัสดีค่ะคุณต่าย

·       อ.ดำรงศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีความสามารถ กำลังจะถูกลืมอย่างน่าเสียดาย และยุคปัจจุบันนี้ คนยุคใหม่ไม่ให้ความสำคัญ มองเป็นสิ่งล้าสมัย ถ้าศิลปแขนงนี้สูญหายไปจะน่าเสียดายมาก

·       การแกะสลักสวยงามและมีเสน่ห์ในตัวเองถ้าได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าน่าศึกษามาก

·       ช่วยกันส่งเสริมให้แพร่หลายมากๆ ขอบคุณที่คุณต่ายเห็นความสำคัญของงานแขนงนี้ค่ะ

·       ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

                                              29-2     

อยากเรียนแกะสลักกับอาจารย์มาหลายสิบปีแล้ว แต่อยู่ต่างจังหวัด ตอนนี้กำลังจะมี

เวล่าว่าง จะไปเป็นศิษย์เร็ว ๆ นั้ล่ะ

สวัสดีค่ะคุณคนศิลป์

·       ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จค่ะ

·       ดีใจที่คุณเห็นคุณค่าของงานแขนงนี้ค่ะ

·       ขอให้โชคดีค่ะและมีความสุขกับงานแกะสลักค่ะ และอย่าลืมนำผลงานมาโชว์บ้างนะคะ

·       ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

                      

นายพัฒน์เวทิต ประทุมแก้วพลทัต

เรียนคุณผึ้ง

สวัสดีครับ ผมทำงานที่สนญ. ของโรงแรมดุสิต ธานี ผมอยากรู้จักคนไทยที่มีฝีมือการแกะสลักผักผลไม้

เพื่อแนะนำให้ไปทำงานที่โรงแรมดุสิต ธานี ในประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรตส์ (เมืองดูไบ)

เงินเดือนราวๆ 27,000 บ. ยังไม่รวมค่าเซอร์วิสต่อเดือน มีที่พักและอาหารให้ฟรี ตั๋วเดินทางฟรี

หากคุณผึ้ง มีลูกศิษย์ หรือรู้จักใครที่มีฝีมือด้านนี้ โปรดแนะนำให้ติดต่อมาที่ผมโดยด่วนครับ

เบอร์ 02-200-9999 ต่อ 3016

ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะคุณพัฒน์เวทิต ประทุมแก้วพลทัต

 • ขอบคุณค่ะ ที่ให้โอกาสคนทำงานฝีมือด้านแกะสลักผักผลไม้ได้มีงานทำเพิ่มขึ้น ค่ะ
 • ผึ้งงานได้แนะนำเพื่อนๆแล้วเผื่อว่ามีคนสนใจค่ะ
 • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ.

ผมเห็นมีดแกะสลักอันที่โชอยู่ส่วยมากคับ

อยากทราบว่าหาซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไรคับ

ขอบคุณคับ

นิตยา ต้องประสงค์

สวัสดีคะคุณผึ้งคะ

นิดเห็นงานสวยมากคะ คงไม่ธรรมดา และเห็น youtube ของอาจารย์แล้ว สวยสุดๆๆคะ แต่นิดอยากไปเรียนกับอาจารย์มาก อีกไม่นานคงได้ไป แต่ตอนนี้ติดว่ายังไม่ได้อยู่ไทย

คุณผึ้งคะ พอจะแนะนำการทำหงส์ ขาว หรือนกยูง หรือรูป พอจะได้ไหมคะ พอดีเพื่อนจะแต่งงาน นิดอยากจะทำช่วย

นิดได้แค่เบื่องต้น แต่เทคนิคการทำรูปสัตว์ค่อนข้างยาก อยากจะไดคำแนะนำจากคุณผึ้ง รบกวนช่วยหน่อยนะคะ

ขอบคุณคะ

นิด

 

สวัสดีค่ะคุณNack

                    

 • มีดแกะสลักที่เห็นนี้ มีขายที่เดียวค่ะคือที่สวนจตุจักร ร้านมรดกเพชรสยาม ซึ่งอ.ดำรงศักดิ์เป็นเจ้าของผลงาน และเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ของชุมชนบางนาค่ะ ถ้าเรียนจะได้มีดฟรี แต่ถ้าต้องการซื้อเพียงมีดอย่างเดียว คุณต้องสอบถามราคาเองกับอ.ดำรงศักดิ์ค่ะ 
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

สวัสดีค่ะคุณนิตยา ตั้งประสงค์

             

 • ผึ้งงานทำหงส์ขาวจากหัวไชเท้า โดยตัดให้ได้ขนาดของตัวหงศ์แล้วก็ต้องเหลาให้ได้ส่วนหัวก่อน แล้วก็ทำปีกทีหลัง ส่วนตาคือเม็ดงา ส่วนปากใช้พริกขี้หนูแดงตัดครึ่งค่ะ
 • คุณนิตยาต้องลองทำดูโดยมองจากภาพ ผึ้งงานอธิบายไม่เก่งหรอกค่ะ แต่ดูตัวอย่างแล้วก็พยายามทำค่ะ รู้ว่าคงช่วยได้ไม่มากซึ่งผึ้งงานรู้ว่ามันยาก...แต่ก็ลองดูนะคะ
 • หรือลองหาหนังสือที่สอนทำเป็นตัวสัตว์ต่างๆมาทำดู หรือถ้ามีโอกาสคุณมาเรียนกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและชอบผลงานของผึ้งงานค่ะ.

                

ขอบคุณมากคะ คุณผึ้ง ขอบคุณจริงคะ แล้วนิดจะหัดทำนะคะ

สวัสดีค่ะคุณนิตยา

 • ความชำนาญเกิดจากการฝึกฝนค่ะ
 • สู้ ...สู้...นะคะ ผึ้งงานเป็นกำลังใจให้ค่ะ
 • ส่งภาพมาให้ชมบ้างนะคะ

                               3214

อาจารย์สอนทุกวันหรือเปล่าคะคุณผึ้ง สนใจเรียนมากค่ะ พอดีกำลังหาที่เรียนอยู่ค่ะ

สนใจที่จะเรียนด้วยความที่เป็นพระโดยมากอาจารย์ที่สอนเป็นผู้หญิงเวลาสอนโยมเขาคงไม่ค่อยสะดวก

ต้องการเรียนบางครั้งมันเป็นประโยชน์ช่วยอนุรักษ์ศิลปะชั้นสูงของชาติไม่ให้เลือนหายไปจากสังคมไทย

สวัสดีค่ะคุณรัตน์

 • อาจารย์สอนที่จตุจักรเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ค่ะ
 • คุณรัตน์ลองสอบถามอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะคะ
 • ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

                       

สวัสดีค่ะ

 • มรดกเพชรสยามนี้มีอาจารย์สอนเป็นผู้ชายค่ะ ชื่ออาจารย์ดำรงศักดิ์ค่ะและสอนคู่กับอ.เล็ก ซึ่งเป็นน้องชาย ที่ร่วมกันสืบทอดความรู้มาจากคุณพ่อหรืออ.รื่นค่ะ
 • ถ้าท่านสนใจก็ลองติดต่ออาจารย์ดูนะคะ อ.อาจจะไปสอนท่านถึงวัดก็ได้ค่ะ
 • เพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกแขนงนี้ค่ะ
 • ขอบคุณที่ท่านแวะมาเยี่ยมค่ะ

                             

สุดยอด..อาจารย์เก่งมากๆ...มีหนังสือท่านไว้เล่มหนึ่งตอนนี้เด็กยืมไป..เลยถ่ายภาพมาให้ชมไม่ได้ค่ะ..

สวัสดีค่ะคุณอ้อยเล็ก

 • อ.ท่านมีฝีมือและมีความชำนาญมากค่ะ
 • ทั้งประสบการณ์การทำงานและวิธีการสอนที่ได้ผลจริงจากคนไม่เป็นเลย
 • ภาพที่นำมาให้ชมนั้นเป็นฝีมือของผึ้งงานเอง ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยขยันซ้อมเลยได้ไม่ค่อยอ่อนช้อยนัก ทำเฉพาะเวลาที่ทำงานทำบุญค่ะ
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและชื่นชมอาจารย์ดำรงศักดิ์ค่ะ

                 

ขอบคุณมากค่ะคุณผึ้ง เดี๋ยวรัตน์จาโทรติดต่อกับอาจารย์ค่ะ แล้วรัตน์ต้องเตรียมตัวอะไรไปก่อนมั้ยคะเพราะรัตน์ไม่มีฝีมือด้านนี้เลยค่ะแต่อยากเรียนมากเลยค่ะอยากทำเป็นมากๆๆ แล้วค่าเรียนประมาณเท่าไหร่คะคุณผึ้งจาได้เตรียมไว้ค่ะแล้วเรียนประมาณกี่เดือนคะ

สวัสดีค่ะคุณรัตน์

 • คุณรัตน์ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก เตรียมใจให้พร้อมเท่านั้น
 • อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งมีดด้วย แจกฟรีค่ะ
 • ค่าเรียนไม่แพงเรียนเพียง8 ครั้งสามารถทำได้ตามหลักสูตร
 • ไม่เป็นเลยยิ่งดีเพราะจะได้ฝึกตันแบบที่ดีและไม่มีแรงต้านจากความคิดเดิมที่ได้รับมาค่ะ
 • ขอให้มีความสุขกับการเรียนนะคะ อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ
 • โชคดีค่ะและขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.
อนุรักษ์ ประจันเขตต์

ตอนนี้พำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ปีหนี้ 2553 ตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมบ้าน มีความสนใจที่อยากจะเรียนแกะสลักผลไม้มาก ไม่ทราบว่าอาจารย์จะยังคงสอนอยู่หรือเปล่า

สวัสดีค่ะคุณอนุรักษ์ ประจันเขตต์

 • อ.ดำรงค์ศักดิ์ สอนอยู่ที่จตุจักร์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ค่ะ
 • ปีหน้าก็ยังสอนอยู่ค่ะ คุณสอบถามรายละเอียดได้ตามที่ให้ไว้ในบทความค่ะ
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

                                  3214

สวัสดีค่ะ ดิฉันเข้ามาเปิดดูweb นี้หลายครั้งแล้ว ชอบงานแกะสลักมากมาก เพราะว่าเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความเป็นไทย  เพิ่งเรียนงานแกะสลักผักผลไม้และแกะสลักสบู่  จะขอส่งรูปมาให้ทางผึ้งงานช่วยติชมด้วยนะคะ  คิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าไปเรียนกับอาจารย์ดำรงค์ศักดิ์สักครั้ง

สวัสดีค่ะคุณภริตา  

 • ผึ้งงานรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณภริตาแวะมาเยี่ยมค่ะ

 

 

 • ผึ้งงานขออนุญาตนำผลงานที่ยอดเยี่ยมที่มีความสวยงามนี้มาอวดเพื่อนๆให้ได้ชมด้วยนะคะ 
 • ถ้าผึ้งงานเดาไม่ผิดคุณคงทำงานด้านนี้อยู่ใช่ไหมคะ? ดูแล้วเป็นคนมีประสบการณ์ในการทำมามากทีเดียว ดูจากความคมชัดของมีดที่แกะได้อ่อนช้อยและดูพริ้วโดยเฉพาะผลไม้เนื้ออ่อนค่ะ

 

 • ส่วนสบู่นั้นก็แกะได้สวยค่ะ แต่ยังมีขี้ฟัน(เศษผงที่แกะแล้ว)อยู่บ้าง เนื่องจากสบู่จะมีความยืดยุ่นไม่เหมือนผลไม้ ดังนั้นจึงมีเทคนิคโดยเฉพาะเวลาแกะสลักสบู่นั้น ให้นำมีดจุ่มในน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นก็ได้ก่อนลงมืดจะทำให้ไม่เกิดขี้ฟันในร่องของลายสบู่ค่ะ
 • ดีใจที่มีคนมีคุณภาพมาช่วยเหลือสืบทอดงานแขนงนี้เพิ่มขึ้นอีกคนค่ะ
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

เรียน คุณผึ้ง

ดิฉันสนใจอยากเรียนแกะสลัก ไม่ทราบว่าค่าเรียนเท่าไหร่ค่ะ และเรียนกี่ชั่วโมง

และเดือน มกราคม 2554 ยังเปิดสอนอยู่หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพิม

 • สำหรับค่าเล่าเรียนในการแกะสลักนั้น ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ขึ้นราคาแล้วหรือยัง? แต่ที่นี่ถือว่าถูกกว่าที่อื่นมากและแถมฟรีมีดที่ใช้ในการแกะสลักด้วยซึ่งเป็นมีดที่ทำขึ้นพิเศษสืบทอดมาตั้งแต่คุณพ่อรื่น คุณพ่อของอาจารย์เอง

                         

 • อาจารย์เปิดสอนที่เดียวคือตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะ ที่โครงการ16  ซอย 23 ล็อค 6 สอบถามได้ที่โทร 089-5033000 , 083-3012180 อ.ดำรงค์ศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เดียวที่รับประกันว่าสามารถทำการแกะสลักให้เป็นได้ใน 30 นาที
 • ถ้าคุณพิมสนใจก็สอบถามตามนั้นได้โดยตรงค่ะ เนื่องจากผึ้งงานก็ไม่ได้แวะไปเยี่ยมท่านนานแล้วเหมือนกันค่ะ
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ.

สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากเรียนมาก แต่ตอนนี้อยู๋ต่างประเทศแต่มีแผนจะไปไทยปลายปีนี้ ติดที่ว่าลูกน้อยวัยขวบกว่าๆ กับห้าขวบกว่าๆจะไปด้วย คงจะไม่สะดวกที่จะไปเรียน จะเป็นไปได้มั๊ยที่จะให้มาสอนที่บ้านนะค่ะ จะไปพักบ้านน้าที่สมุทรปราการค่ะ ในหลักสูตรไม่ทราบว่ามีการสอนแกะอะไรบ้าง? และกี่ชั่วโมงค่ะ?

สวัสดีค่ะคุณบราลี ซวาเบอร์

 • คุณสามารถโทรสอบถามที่อ.ได้โดยตรงเลยค่ะ จากเบอร์โทร 089-5033000 , 083-3012180 อ.ดำรงค์ศักดิ์
 • อ.จะสอนแกะสลักผักและผลไม้รวมถึงแกะสลักสบู่ค่ะ แต่ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง(คุณรื่น ซึ่งเป็นคุณพ่อของอ.)
 • แล้วยังสอนลวดลายในแบบฉบับที่เราทำขึ้นเองอีกด้วย
 • ขอให้สมหวังดังตั้งใจค่ะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

                           3214

ปัจจุบันยังเปิดสอนอยู่ใช่ไหมค่ะ อยากเรียนค่ะ

สวัสดีค่ะคุณศิรินาถ

 • อาจารย์ยังสอนอยู่ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่จตุจักร์ค่ะ
 • แปลกใจที่คนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจค่ะ แต่ฝรั่งจะทึ่งมากค่ะ
 • มีคนญี่ปุ่นมาเรียนแล้วกลับไปเปิดร้านที่เมืองเขาหลายคน
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและสนใจงานแกะสลักและยังเห็นคุณค่างานแขนงนี้อยู่ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผึ้งงาน มีหนังสือของอาจารย์ แกะสลักวิจิตร  มาจะ7-8ปีแล้ว แต่เพิ่งจะไปเจอตัวจริงอาจารย์มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3-3-56 ที่ผ่านมานี่เอง  ดีใจมากที่มีโอกาศได้ไปพบอาจารย์ที่มีฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทย  ที่รู้ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนก็เพราะเว็บนี้แหละค่ะ ได้ชมผลงานสบู่แต่ละชิ้นแล้วอึ้งมากๆ  ละเอียดมากกกก ถ้ามีโอกาศก็อยากจะเรียนแกะสลักสบู่กับอาจารย์เหมือนกัน เพราะยังแกะสบู่ได้ไม่สวยเลย  ได้พูดได้คุยกับอาจารย์บ้างและได้ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและได้ซื้อมีดของอาจารย์มาด้วยหนึ่งเล่ม  แบบเดียวกับที่คุณผึ้งงานโชว์อยู่นี่แหละค่ะ ชอบมากกกกและปลื้มมาก มีโอกาศก็จะกลับไปที่ตลาดจตุจักตรอีกค่ะ 

อยากเรียนค่ะแต่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนค่าเรียนแพงๆทั้งนั้นเลย อ.จารย์มีสอนไหมคะ หนูงบน้อยคะขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท