ครั้งที่แล้วมาดิฉันพูดถึงเด็กที่เรียกตัวเองว่าเดน และเชื่อมโยงกับเรื่องของ ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือ self esteem(SE)  โดยกล่าวว่า SE เป็นเหมือนพลังงานขับเคลื่อนให้มนุษย์ อยากมีชีวิต อยากทำความดี อยากได้รับการยอมรับ อยากก้าวหน้า อยากทำสิ่งที่สร้างสรรค์

  ดังนั้นถ้าSE ลดลง หรือหายไปเมื่อไร ภาวะ การดูถูกตนเอง ก็จะเกิดขึ้น และเป็นที่มาของเรื่องราว ที่เราไม่ชอบใจหลายอย่าง

   ถ้าเป็นเด็ก เขาอาจ ไม่กินข้าว หรือกินน้อยลง

   นอนไม่หลับ

   หงุดหงิด กระวนกระวาย

   ไม่เชื่อฟัง ไม่อยากไปโรงเรียน

    ติดเพื่อน ติดยา ติดเหล้า เข้าเทค

    โทษตัวเอง โทษผู้อื่น ก่อคดี

    แล้วก็เรียกตัวเองว่าเด็กเดน

 ทั้งหมดนี้เพราะขาดความภาคภูมิใจ หรือความมีคุณค่าในตัวเอง นั่นเอง

คราวนี้ การจะเป็นช่างเจียรนัย คงจะพอมองออกนะคะว่าต้องเริ่มที่

การ สร้าง เสริม เติมเต็ม ความมีคุณค่า หรือความภาคภูมิใจในตนเอง ให้กับเด็ก

จะเรียกว่า เป็นการหาเหลี่ยมก็คงไม่ผิดนัก  หาเหลี่ยม หรือ การมองหาความพิเศษในตัวเด็ก

เป็นคุณสมบัติที่ช่างเจียรนัยต้องฝึกฝน เพราะช่างที่ดีต้องรู้จักชื่นชมเป็น ต้องมองหามุมบวกในสิ่งที่ใครๆก็ว่าเป็นลบให้เจอ แล้วก็ชื่นชมจากใจ จึงจะเรียกว่าเป็นการเจียรนัยที่ถูกต้อง