HA and Best Practice (๕)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระบบยาคุณภาพ โรงพยาบาลสว่างแดนดิน

HA and Best Practice (๕)

 ตามที่ศูนย์ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (HACC:KKU) ได้เชิญให้โรงพยาบาลส่งผลงาน เพื่อรับคัดเลือกให้ไปนำเสนอในงาน HA Forum ครั้งที่ ๗ โดยส่งหนังสือตั้งแต่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างแดนดิน นายแพทย์ วิโรจน์ วิโรจวัธน์ ได้ส่งเอกสาร เรื่อง" ระบบยาคุณภาพ" มาถึงที่ ศุนย์ HACC:KKU เป็นโรงพยาบาลแรก ทางรองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล จะได้เรีบนเชิญมานำเสนอ ให้คณะกรรมการ พิจารณา ในวันอังคาร ที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ นี้ต่อไป จึงเรียนแจ้งทุกโรงพยาบาล โปรดส่งเอกสารเป็นการด่วนด้วยครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)