ผลงานลูกศิษย์คนแรกๆๆ ของดิฉัน

คุณพวงผกา ปัญโญ หัวหน้าวอร์ด Stroke

เธอพยายามเขียนตาม format ของ อ.อนุวัฒน์ และของ โรงพยาบาลสงขลา ยังไม่สมบูรณ์นัก แต่เป็นก้าวแรกที่อยากแบ่งปันค่ะ

http://gotoknow.org/file/rungarun/CTQ stroke.pdf

 

Dr.Rung