การรู้เราเป็นขั้นแรกที่เราทำ "รู้เรา" ในที่นี้  เป็นการ "รู้เรา" ทั้งหมดทุกคนในองค์กร  องค์กรเราต้องรู้ว่า องค์กรเรามีความรู้อะไร รูปแบบไหน ความรู้อยู่กับใคร และความรู้อะไรที่เราต้องการ  เพื่อนช่วยกันบอกหน่อยได้ไหมว่า เราทุกคนรู้อะไร