อบรมKM

ขอบคุณวิทยากร

   ในวันที่7-9 ได้เข้ารับการอบรม KM ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ ข้าพเจ้าได้รับความรู้เป็นอย่างมาก

มีประโยชน์ต่อการทำงานและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คณะวิทยากรเป็นอย่างสูงที่่ให้ความรู้จนเกิดความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมKMความเห็น (0)