วันนี้เริ่มตั้งแต่เช้าด้วยการเดินทวนตารางถ่ายภาพอนุสรณ์โดย นำตารางลำดับถ่ายภาพเดินไปตามห้องเรียนที่มีกำหนดถ่ายภาพตามวันในตารางในวันนี้เป็นคิวของนักเรียนชั้นป.1/5และ/6 และป.5/5 เมื่อถ่ายเสร็จสิ้นเวลา 10.50น. ก็ได้นำบทรายการโฮมรูมตอนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปให้นักเรียนที่ต้องร่วมรายการและถ่ายภาพครูประจำชั้นเพื่อทำไตเติ้ลขอบคุณจนถึงเวลา 16.00น. จึงเดินทางกลับ