ทำลายกำแพงวิธีคิด

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความยุ่งยากในการพัฒนาการศึกษาไทย

ได้มีโอกาสเข้าร่วมสร้างบทเรียนเรื่องศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๗และ๘ ที่ผ่านมาได้เห็นความร่วมมือของคุณครูที่ต้องการพัฒนาสื่อและวิธีการสอนด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น ช่างคิด แล้วก็ได้เห็นความลำบากในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ครูหนึ่งคนสอนได้ทุกวิชา ครูหนึ่งคนสอนทุกชั้นตั้งแต่ป.๓ ถึงม.๓

อาจารย์วิสุทธิ์ ใบไม้ ได้ให้ความคิดเห็นว่า "จะหากิจกรรมอะไรมาทำ เพื่อที่จะทำลายหรือกระโดดข้ามกำแพงความคิด" ทำดีมีพลังคิด การทำลายคงไม่เป็นแบบปรมาณูเพราะรุนแรงเกินไป ต้องทำลายแบบพลังงานน้ำ พลังงานลม ที่ทำลายได้แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็มีพลังมากมายมหาศาล

มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีสติปัญญากว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแต่ทำไมชอบทำลาย ทำอย่างไรจะสอนหรือสร้างในเรื่องของจิตสำนึกได้ สิ่งมีชีวิตอื่นพอเพียงแค่มีที่อยู่อาศัยกับอาหาร แต่มนุษย์ไม่เคยเพียงพอ

ด้วยเหตุผลความไม่เคยพอของมนุษย์จึงทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพทางธรรมชาติถูกทำลาย และสุดท้ายปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นเองคือปัญหาสังคม ทั้งหมดทั้งปวงล้วนแล้วแต่ถูกกระทำโดยมนุษย์แต่ผู้ที่ต้องมารับผลไม่เพียงแต่มนุษย์แต่สิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นเจ้าของโลกก็ต้องรับเช่นเดียวกัน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
น่าสนใจคะ เรื่อง สร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อม