การถ่ายทอดความเข้าใจเรื่อง KM ในสถาบันธัญญารักษ์

    จากการที่ได้รับการอบรมเรื่อง KM มาแล้วจากอจ ประพนธ์      ก็เห็นว่า ควรจะ Sharing ความรู้ที่ได้นี้ให้กับพวกเราชาวธัญญารักษ์บ้าง  ซึ่งจริงๆแล้วต้องทำให้มีการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมในองค์ต่อไปด้วย     เลยนัดทีม Facilitator และผู้ที่สนใจมาพูดคุยกันวันนี้    และคงจะมีซ้ำอีกเรื่อยๆ  ถ้ามีโอกาส

    ใครฟังแล้วหรือยังไม่ได้ฟังก็มา download ไฟล์ไปได้นะครับ ที่    http://gotoknow.org/file/chumpon/KMthanyarak.ppt

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)