รัชนี 20

8.ธันวาคม 2548

ช่วงเช้า

สวัสดีค่ะ...วันนี้สุพัชชาจะเป็นคนทำปก CD เรื่อง  CAIระบบสุริยะและ www.astroschool.in.th ทำทั้งหมด 500 แผ่นแล้วหนูก็รับช่วงต่อในเรื่องของการตัดแล้วก็นำมาแปะบนแผ่น CD  เพื่อที่จะนำไปแจกตามโรงเรียน เมื่อทำการแปะเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ซองซึ่งซองจะมีอยู่ 2 ด้าน เราก็ทำการใส่ด้านละเรื่อง ทำจนถึงเวลาพักเลยค่ะ เพราะมีจำนวนหลายแผ่นมาก

@...พักกลางวัน[email protected]

ช่วงบ่าย

พอขึ้นมาพวกหนูก็ขอคำปรึกษาจากอาจารย์ดุสิตและอาจาร์วิจิตร ในเรื่องของโครงการกลุ่ม ที่จะต้อง Present ในวันที่ 17 มกราคม 2549 นี้ ตอนแรกพวกหนูคิดกันว่าจะทำวีดีทัศน์เรื่องวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แต่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าเรื่องนี้น่ะมีคนทำออกมาเยอะแล้วและก็เป็นเรื่องที่กว้าง ถ้าหากเราคิดจะทำเราต้องเจาะให้ลึก ซึ่งระยะเวลาในการทำนั้นมันต้องใช้เวลานานพอสมควร อาจารย์จึงทำการเสนอแนะในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์สาขา เทคโนโลยี ของ สสวท. เป็นสื่อมัลติมีเดียหรือมีคลิปวีดีโอด้วยก็ได้ เมื่อประชุมเสร็จแล้วหนูก็ไปทำการ copy แผ่นซีดีต่อจากของเมื่อเช้า โดยที่สุพัชชากับชัยฤทธิ์เป็นคนตัดแปะจนเสร็จครบ 500 แผ่นก็นำไปบรรจุใส่กล่องกระดาษ จากนั้นอาจารย์วิจิตรสอนให้ใช้โปรแกรม  Roxio  ( เป็นโปรแกรม white CD )

ขั้นตอนในการทำ

1. เข้าโปรแกรม Roxio

2. จากนั้นไปที่ DVD BUILDER

3. เราต้องการที่จะนำ white เป็นรูปแบบไหนเลือก Create a DVD Builder project

4. จากนั้นก็ Next เลือก VCD ไปที่ Finish

5. จากนั้นไปที่ Import Files เลือกงานที่ต้องการ

6. ใส่แผ่นซีดี โดยที่เราสามารถที่จะต้องค่าได้ว่าเราจะเอากี่แผ่น

7. กดปุ่ม Burn

     โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีคุณภาพในการเขียนแผ่นที่ดี ในการเขียนแต่ละครั้งเราจะต้องระวังเรื่องของการเลือก Speed ในการเขียน ฉะนัน้เราต้องทำการเลือกเพราะ Speed ต่ำไว้ก่อน หากเราเลือก Speed มากเกินไปจะทำให้แผ่นที่ออกมา เป็นโมเสส นั่นก็คือเวลาเราเปิดแผ่นดูมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ซ้อนๆกันขึ้นมาค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของรัชนีความเห็น (0)