ตอนนี้เรากำลังพยายามทำเอกสารประกอบการสอนเอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส เพื่อทำให้คนไทยรู้จักและเข้าใจเอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิสมากขึ้น และเพื่อใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีงานอื่น ๆ อีกมากมายที่จะต้องทำแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จก่อน

การเขียนหนังสือที่เป็นภาษาไทยจากความรู้และเทคโนโลยีที่มีศัพท์เทคนิค    และภาษาอังกฤษอยู่มากไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลย
ใช้เวลานานพอสมควรในการเขียนได้ในแต่ละหน้า