ช่วงเช้า

ทำปก CD เรื่อง  CAIระบบสุริยะและ www.astroschool.in.th ทำทั้งหมด 500 แผ่นเพื่อที่จะนำไปแจกตามโรงเรียน เมื่อทำปกเสร็จก็ต้องตัดแปะให้เรียบร้อบและบรรจุลงกล่องด้วยค่ะ

ช่วงบ่าย

   อาจารย์วิจิตรและอาจาร์ดุสิต เรียยกประชุมเรื่องโครงการกลุ่ม ที่จะต้อง Present ในวันที่ 17 มกราคม 2549 นี้ เราคิดกันว่าจะทำวีดีทัศน์เรื่องการป้องกัน การรักษาโรคไข้เลือดออก แต่อาจารย์แนะนำว่าปัจจุบันนี้มีคนทำเรื่องนี้เยอะแล้วและทำออกมาดีมากและการทำเรื่องนี้ต้องใช้เวลามากเวลาที่มีอยู่คงจะไม่พอ อาจารย์เลยเสนอเรื่องมา 1 เรื่องให้เราลองไปคิดมาคือ การประชาสัมพันธ์สาขา เทคโนโลยี ของ สสวท. เป็นสื่อ มัลติมีเดีย

    พี่ใหมให้ทำการสำเนา CD เพื่อที่จะส่งไปให้ตามโรงเรียนอีก  200 แผ่น และอาจารย์วิจิตรสอนให้ใช้โปรแกรม  Roxio  ( เป็นโปรแกรมwhite CD ) โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีคุณภาพการเขียนแผ่นดี ในการเขียนแต่ละครั้งเราจะต้องระวังเรื่องของการเลือก Speed ในการเขียน เพราะถ้าเราเลือก Speed มากเกินไปจะทำให้แผ่นที่ออกมา เป็นโมเสส และเครื่องอ่านบางเครื่องก็ตั้งลิมิทในการอ่านไว้ด้วย ดังนั้นเราควรเลือก Speed ต่ำที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่ละเอียด และอ่านได้กับทุกเครื่องค่ะ