นิลเเนตร์ 22

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

   วันนี้ในตอนเช้าก็มาโรงเรียนตอนเช้าตามปรกติเพื่อเปิดเครื่องขยายเสียงจัดทำรายการเสียงตามสายแต่วันนี้มีนักเรียนในโครงการเสียงตามสายมาช่วยอยู่ด้วยโดยคอยเปิดเพลงและประกาศเข้าแถว  และในวันนี้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 3 หนูก็ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายรูปด้วยค่ะก็ใช้กล้องดิจิตอลตัวเดิมอีกแหละค่ะ และก่อนใช้ก็มีการเช็คความพร้อมและหลังใช้ก็ต้องตรวจดูความสมบูรณ์ก่อนเก็บ และในวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ทำป้ายประกาศต่าง ๆ ใหม่เพราะของเดิมมันเสียหายและเก่ามากก็เป็นป้ายเช่น ป้ายหน้าห้องน้ำ ป้ายรักษาความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ป้ายติดตามบอร์ดต่าง ๆ ฯ โดยการพิมพ์ข้อความใน WORD โดยใช้อักษรตัว ใหญ่ ๆ ประมาณ 120 และปริ้นท์ออกมาโดยปริ้นท์ใส่กระดาษสี จากนั้นตัดเอาข้อความขนาดพอดี และนำไปรองด้วยฟิวเจอร์บอร์ดอีกชั้นเพื่อความคงทนและตัดฟิวเจอร์บอร์ดตามรูปทรงของข้อความจากนั้นทากาวติดกันและนำกระดาษกาว 2 หน้าติดด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ดอีกด้านและนำไปติดตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนด  และในตอนเย็นก็ไปถ่ายรูปฟุตบอลประเพณีของนักเรียนชั้น ม. 6 ก่อนที่จะกลับบ้าน ค่ะ

( อาจารย์คะ อาจารย์ยังไม่ได้แก้ I วิชาการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ให้หนูเลยคะ เพราะหนูกำลังจะส่งผลการเรียนให้ฝ่ายทะเบียนเพื่อเขียนคำร้องขอจบค่ะ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)