เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(11)

บริการปฐมภูมิในออสเตรเลียซึ่งดำเนินการโดยคลินิกเอกชน ที่ประชาชนที่มีบัตรสุขภาพจากกองทุนเมดิแคร์ สามารถเลือกไปใช้บริการได้ตามสมัครใจ ไม่มีระบบการขึ้นทะเบียน

เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(11)

    หมอโบ วงจบFRACGP(Fellow ofRoyal Australian College of General practitioner) ได้Diploma Rural GP เฉพาะด้าน Anesthetics ได้ประกาศด้านการฝังเข็มจากมหาวิทยาลัยโมนาช (Monash) จบMBBSจากซิดนีย์ จบBSc จากเมลเบิร์นเป็นแพทย์จีพีหรือเวชปฏิบัติทั่วไปที่มีคลินิกส่วนตัวอยู่ที่ถนนคาร์เธจย์ ในเมืองแทมเวอร์ธ  ติดต่อทางอีเมล์ได้ที่[email protected]มีเป้าประสงค์ของคลินิกคือการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีในราคาที่ต่ำโดยความร่วมมือของผู้ป่วยในการนัดหมายและบอกเล่าอาการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็น  ยกเว้นวันอังคารเปิดบ่าย2 โมงถึง 5 โมงเย็นปิดพักเที่ยง 13.00-14.00 น. การนัดหมายควรบอกวัตถุประสงค์ให้ชัดตามจุดประสงค์ความซับซ้อนของการตรวจเช็คสุขภาพหรือการตรวจทางการแพทย์

        ในการพบแพทย์เพื่อตรวจให้คำปรึกษา (Consultation)  แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

  1. Short consultation ใช้เวลา 5 นาที

-        ผู้ป่วยทั่วไป คิด 25 เหรียญ  

-        

ผู้ป่วยที่เป็นลูกจ้าง คิด 50

เหรียญต่อครั้งบริการในครั้งแรก และในการนัดตรวจติดตามคิด 30 เหรียญ

   2. Usual consultationใช้เวลา 15 นาที

-        ผู้ป่วยทั่วไป คิด 40 เหรียญ  

-        ผู้ป่วยที่เป็นลูกจ้าง คิด 75เหรียญต่อครั้งบริการในครั้งแรก และในการนัดตรวจติดตามคิด 55 เหรียญ

   3.Long consultation ใช้เวลา 30 นาที

-        ผู้ป่วยทั่วไป คิด 70 เหรียญ  

-        ผู้ป่วยที่เป็นลูกจ้าง คิด 120เหรียญต่อครั้งบริการในครั้งแรก และในการนัดตรวจติดตามคิด 100 เหรียญ

             จะเห็นว่าค่าบริการลูกจ้างประกันสังคมจะแพงกว่าแต่คนไข้ที่เป็นลูกจ้างก็เลือกใช้สิทธิเจ็บป่วยจากงานมากกว่าสิทธิเจ็บป่วยทั่วไปเพราะสามารถเบิกคืนค่าปรึกษาได้ทั้งหมดจากบริษัทประกัน(Employer’sWork Cover Insurance) ส่วนเจ็บป่วยทั่วไปเบิกคืนได้ไม่ทั้งหมดทุกคนต้องร่วมจ่ายด้วยเป็นแบบCo-paymentเพื่อลดการใช้บริการที่ฟุ่มเฟือยโดยเบิกจากกองทุน Medicare ของรัฐบาลกลาง

               ในการรับเงินค่ารักษาจะสามารถจ่ายเป็นเงินสดบัตรธนาคารหรือมาสเตอร์การ์ดแต่ไม่รับเช็คและบัตรอเมริกันเอกซ์เพลส โดยทางคินิกจะช่วยในการเคลมเงินคืนจากกองทุนเมดิแคร์ด้วยสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปีและผู้ป่วยที่มีบัตร Health care card, PensionConcession Card, Commonwealth Senior Health Cardจะสามารุรักษาแบบเงินเชื่อหรือ Bulk billได้ทั้งการให้คำปรึกษาโรคการทำผ่าตัดเล็กเช่นการตัดก้อนหรือExcisionที่ผิวหนัง ส่วนอื่นๆจะคิดเพิ่ม 20 เหรียญ จากราคาที่กองทุนเมดิแคร์กำหนดวัสดุในการเย็บแผลจะคิดตามราคาของวัสดุนั้นๆ

               ในกรณีต้องการให้เขียนใบสั่งยาใหม่บางครั้งอาจจะต้องให้กลับมาตรวจใหม่หรือไม่ ตามแต่สภาพผู้ป่วยโดยคิดค่าเขียนใบสั่งยาแต่ละหน้า 2 เหรียญ

               

กรเยี่ยมบ้าน (Home visit)

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาที่คลินิกได้หรือไม่เหมาะกับการดูแลในคลินิกเช่นNursing

home

แพทย์หรือทีมงานจะตามไปดูหลังจากเวลาปิดทำการคลินิกแล้ว

               ในการนัดหมายนั้นสามารถโทรนัดได้ตั้งแต่ 8.30 น. แต่หากมีภาวะฉุกเฉินสามารถโทรปรึกษาและนัดหมายได้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเทศกาลวันหยุดยาวก็ยินดีที่จะรับให้คำปรึกษาแต่ถ้าไม่เร่งด่วนมากแต่ขอยกเว้นเช้าวันอาทิตย์

              

การผิดนัด

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยที่ไม่มาตมนัดประมาณ

5 รายต่อวัน

ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้ป่วยคนอื่นๆที่ไม่สามารถลงนัดวันนั้นๆได้

หากมีการผิดนัดมากกว่า 2

ครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมมาแจ้งทางคลินิก

ก็จะไม่รับนัดผู้ป่วยรายนั้นต่อไป

             ผลการตรวจค้นทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยสามารถโทรถามได้หลัง5 โมงเย็น  แต่ถ้ามีความผิดปกติที่ต้องดำเนินการแก้ไขแพทย์จะโทรไปหาหรือติดต่อไปทางอีเมล์  ในการส่งต่อบันทึกเวชระเบียนนั้นหากเป็นการดูผู้ป่วยถึงสองครั้งขึ้นไปจะถือว่าเป็นคนไข้ในความดูแลของคลินิกหากมีประวัติจากแพทย์คนอื่นให้ผู้ป่วยนำมาให้ดูด้วย ในเรื่องการเรียนการสอน (Teaching practice)นั้นในกรณีมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องตรวจด้วยพนักงานต้อนรับจะถามความสมัครใจว่าจะให้ตรวจโดยอนุญาตให้นักเรียนแพทย์ได้สังเกตการณ์ด้วยหรือไม่หากไม่ประสงค์ให้ดูหรือต้องการความเป็นส่วนตัวต้องให้ข้อมูลพนักงานต้อนรับไว้

             ในเรื่องสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยเนื่องจากคลินิกนี้ได้ถือแนวทางของNationalPrivacy Principles & National Privacy Legist rationทาวคลินิกจะให้บริการบนความเชื่อมั่นและการนับถือหากมีปัญหาประการใดขอให้บอกกับแพทย์หรือทีมงานได้อย่างอิสระหากคำร้องเรียนนั้นไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยสามารถติดต่อไปที่Health care Complaints Commission ที่Lacked mail bag 18, Strawberry Hulls 2012หรือโทรศัพท์ไปที่ 1800 043 159

              

คลินิกของหมอโบ วงหรือที่เรียกSurgery

นั้นมีทีมงาน 3 คนคือคุณหมอโบ วง

และมีผู้จัดการคลินิก (Practice Manager)

คือMrs Lay Wong (ภรรยาหมอโบ วง)

และพนักงานต้อนรับ (Practice Receptionist)

คือ Miss Joyce Wong ลูกสาวคนโต

ที่เตรียมจะไปเรียนแพทย์ในปีหน้า

              

ผมเล่าเกี่ยวกับคลินิกหมอโบ วง

โดยละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการปฐมภูมิในออสเตรเลียซึ่งดำเนินการโดยคลินิกเอกชน

ที่ประชาชนที่มีบัตรสุขภาพจากกองทุนเมดิแคร์

สามารถเลือกไปใช้บริการได้ตามสมัครใจ ไม่มีระบบการขึ้นทะเบียน

หากแพทย์บริการดี

ประชาชนก็ไปรักษามากก็มีรายได้สูงโดยผู้ป่วยเบิกคืนได้แต่ไม่ทั้งหมด

ถือเป็นการร่วมจ่าย

เมื่อนำเอาผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นบริการปฐมภูมิออกนอกโรงพยาบาล

ทำให้โรงพยาบาลไม่พลุกพล่าน เขาจึงดึงหมออกมาจากโรงพยาบาลได้

เพราะในโรงพยาบาลมีพยาบาลดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก

แต่ของเราพยายามจะสร้างPCUขึ้นมาเพื่อบริการปฐมภูมิ

โดยจะดึงหมออกมาตรวจแต่ก็ไม่ได้ลดปริมาณงานในโรงพยาบาลลง

ทำให้ปฏิบัติไม่ได้จริง สุดท้ายก็ต้องลดบริการPCUลงไปเป็นพยาบาลหรือสถานีอนามัยตรวจก็ได้

ขอให้มีชื่อPCUก็พอ ไม่ได้เป็นไปตามแนวคิดจริง

ได้แต่ระบบและสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา

เวลาประเมินคุณภาพของPCU

ก็ประเมินแต่โครงสร้างเครื่องมือ (Structure)

สุดท้ายคุณภาพบริการก็ไม่เกิดจริง ผู้ประเมินเองก็รู้แค่ระบบเช็คลิสต์

มีหรือไม่มี ถ้ามีตามรายการก็มีคุณภาพ ถ้าไม่มีตามรายการก็ไม่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์ต่อประชาชนจึงไม่เกิดจริง ได้แค่ outputs ไม่ได้ outcomes

หรือเรียกง่ายๆว่าได้ทำแต่ไม่ได้ผล

 

Phichet

Oakhampton Farm

Manilla, NSW

23 November 2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากออสเตรเลียความเห็น (0)