ช่วงเช้า

อาจารย์ให้ทำงานที่ค้างอยู่ของตัวเองให้เสร็จและให้นั่งคุยกันเรื่องโครงการกลุ่มว่าจะทำเรื่องอะไรและโครงการไปถึงไหนแล้ว

ช่วงบ่าย

วันนี้ทำปก 366 วันต่อจากเดิมที่ยังเหลืออยู่ตอนนนี้ทำถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ