ประชุมเชิงปฎิบัติการเว็บเซอร์วิส

Thai Computetr Science Linkage (TCSL) Workshop ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเว็บเซอร์วิส โดยมีเจ้าภาพคือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยการประชุมนี้ได้เชิญรองศาสตราจารย์  Jan Newmarch จาก Monash University มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส   ซึ่งพบว่ามีอาจารย์และนักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีความสนใจและเข้าร่วมการประชุม อย่างเช่น มาจาก ม. แม่โจ้ ม. นเรศวร ม. ราชภัฎลำปาง ม. มหาสารคาม ม. อุบลราชธานี ม. สงขลานครินทร์  ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเราก็ได้เล่าประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในวิชาเว็บเซอร์วิส มีนักศึกษาทั้งจาก ม. มหาสารคาม และ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่อยากให้เราช่วยเป็นที่ปรึกษาเขาในโครงการที่เขาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส  เราก็อยากจะช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้  แต่งานประจำของเราก็มีอยู่เยอะเหลือเกินและเราให้ความสำคัญกับหน้าที่และงานประจำเรามากที่สุด คงต้องเรียนรู้การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อสามารถจะช่วยคนได้มากขึ้น

จากการประชุมของ TCSL ได้สรุปว่า workshop ครั้งต่อไปจะจัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวข้อ Bioinformatics  โดยจะจัดในช่วงปลายปี 2549 และครั้งต่อไปจะจัดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงปลายปี 2550 ที่ประชุมยังได้ตกลงกันว่าจะเปิดให้มหาวิทยาลัยเอกชนเข้ามาร่วมในกลุ่ม TCSL

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)