ประชุม PMQA รพ. ราชวิถี


ขณะนี้มีหน่วยงานที่ เป็นหน่วยงานนำร่องอยู่ 2 แห่ง และมีแผนจะนำมาใช้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ในปี 2550 ซึ่งคงไม่มีปัญหาสำหรับที่ที่ทำ HA มาตรฐานใหม่อยู่แล้ว

 

 

วันนี้ได้ไปร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบการประเมินและรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยประยุกต์จาก TQA ซึ่งส่วนใหญ่เน้นที่ภาคเอกชน  มาเป็น PMQA ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีกระบวนการประเมินคล้ายกับระบบ HA  คือมีการประเมินตนเอง ส่งเอกสารให้คณะกรรมการตรวจสอบ  และถ้าเห็นว่าพอใช้ได้ จึงเข้ามาเยี่ยมจริง 

ส่วนเนื้อหาก็เหมือนๆ กับมาตรฐานฉบับใหม่  ดังนั้น คิดว่า  ถ้าเราทำตามมาตรฐานฉบับใหม่ของ HA ก็เป็นเรื่องเดียวกันและไม่ซ้ำซ้อน  
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

ลักษณะสำคัญขององค์กร      มี  2 ข้อ

·        ลักษณะองค์กร

o       ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ

o       ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร

·        ความท้าทายต่อองค์กร

o       สภาพการแข่งขัน

o       ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

o       ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (ที่มีอยู่เดิมเช่น HA PSO  ISO)

   มี มาตรฐาน 6 หมวดได้แก่

1.      การนำองค์กร

2.      การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

3.      การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.      การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

5.      การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

6.      การจัดการกระบวนการ

7.      ผลลัพธ์การดำเนินการ

a.       ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

b.      ด้านคุณภาพการให้บริการ

c.       ด้านประสิทธิภาพ

d.      ด้านการพัฒนาองค์กร

ขณะนี้มีหน่วยงานที่ เป็นหน่วยงานนำร่องอยู่ 2 แห่ง     และมีแผนจะนำมาใช้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด  ในปี 2550  ซึ่งคงไม่มีปัญหาสำหรับที่ที่ทำ HA มาตรฐานใหม่อยู่แล้ว
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9245เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2005 10:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 09:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี