เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีค กอซิม บิน มุหัมมัด อาล ษานีย์ วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

  • ผศ.สุเชษฐ์ ม่าเร็ม    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน
  • อาจารย์สุนทร ปิยะวสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นกรรมการ
  • อาจารย์ฆอซาลี เบ็ญหมัด หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา เป็นกรรมการ
  • และสุดท้ายมีผมเป็นกรรมการและเลขานุการครับ

ก็ได้ไปประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคณะน้องใหม่ของวิทยาลัยไปเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา โดยภาพรวมแล้วแม้เป็นคณะใหม่แต่ก็มีบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย และไฟแรงครับ ก็จะเป็นอีกคณะหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ศึกษายิ่งเพิ่มพูนศรัทธาต่อพระผู้สร้างสรรพสิ่งมากขึ้น เพราะข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มากมายได้สนับสนุนต่อสิ่งที่อัลลออฮฺ ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรม มอย : at Yala Islamic Universityความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

92498

เขียน

25 Apr 2007 @ 17:28
()

แก้ไข

06 May 2012 @ 17:48
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก