ประวัติ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง(ศวทก.) ก่อตั้งขึ้นจากการแบ่งส่วนราชการใหม่ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศวทก. ได้เช่าสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ปากน้ำชุมพร ติดกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต.ปากน้ำ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ ยังไม่มีที่ทำการถาวร แต่ประมาณเดือนสิงหาคม นี้ ศูนย์ฯ ก็จะมีบ้านถาวรแล้วนะ เพราะเราได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างสำนักงานถาวร ตั้งอยู่ที่ปากคลองพนังตัก ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร นี่เอง ย้ายไปเมื่อไหร่จะส่งข่าวมาบอกอีกทีนึง