ฐานคิดของชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน

เศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดของคนอีสานและประเทศชาติ
          ชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน มีฐานคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงฉบับชาวบ้าน” คนกลุ่มนี้ยึดวิถีชีวิตเกษตร เพื่อสร้างอาหารและรายได้ ขณะเดียวกันต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพดี ลด ละ เลิกอบายมุข ความจริงชุมชนอีสานยึดถือการเกษตรเป็นสรณะอยู่แล้ว แต่หลายปีที่ผ่านมา ชีวิตเกษตรกรลำบากมากขึ้น ด้วยหลายสาเหตุ เช่น
1.      ที่ดินทำกินน้อยลง หลายคนไม่มีที่ดินแล้ว
2.      ฝนฟ้าแปรปรวน ส่วนมากแล้ง
3.      ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง
4.      ความจำเป็นต้องหาเงินสดมาใช้ให้ทันค่าใช้จ่ายของครอบครัว
5.      การเสพสุราจนถึงขั้นติด เรียกว่า “จนเพราะเหล้า”  “คนอีสานอ่อนแอหมด แข็งแต่ตับ”
6.      เจ็บป่วยแล้วต้องหาเงินมารักษาตนเอง จนหมดเนื้อหมดตัว
ปัญหาสุดท้ายนี้ ระยะหลังบรรเทาได้บ้าง เพราะสาธารณสุขเขาเลิกขายบัตรประกันสุขภาพแล้ว
ต่อมาก็พัฒนาเป็น “30 บทรักษาทุกโรค”
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานต้องการฟื้นฟูวิถีชีวิตเกษตร
ออมน้ำ ออมดิน ออมต้นไม้ ออมสัตว์ ออมเงิน สั่งสมกัลยาณมิตร สั่งสมภูมิปัญญา ทำได้ไม่มากก็ขอเพียงเกษตรประณีต 1 ไร่ หลายคนพิสูจน์ว่าเกษตรประณีต 1 ไร่ หรือ 1 งาน ถ้าทำดีก็สามารถเป็นแหล่งอาหารให้ครอบครัวได้ อยากกินอะไรก็ปลูก หรือกินพืชผลที่ปลูกได้ เหลือกินแจก เหลือแจกขาย มีเวลาก็มาพบปะกัน ชวนเพื่อนไปเยี่ยมนาตนเอง (คนอีสานชอบให้แขกมาเยือนบ้านอยู่แล้ว)
          ขณะนี้มีกลุ่มคนแบบนี้อย่างน้อย 2,000 ครอบครัว ใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ เป้าหมายของกลุ่มอีกเรื่องคือ การลดการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ไม่กินดิบ เลิกการพนัน ซึ่งคงเหมือนกับหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มออกกำลังกาย กลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคม ที่อยากสร้างสุขภาพ สร้างความดีให้แผ่นดิน
          ถ้าท่านมีเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มของเรา เชิญแลกเปลี่ยนความเห็นเข้ามาได้ เรามาอาศัยเวที KM
นี้ น่าจะประหยัดเวลา และต้นทุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทีมประเมินโครงการชุมชนเป็นสุขภาคอีสานความเห็น (0)