การดึง Tacit Knowledge

การเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่รู้

หากพูดถึงเทคนิคการดึง Tacit Knowledge ออกมา เราต้องมองย้อนกลับไปที่ความหมายของ Tacit Knowledge ก่อนว่าคืออะไร

Tacit Knowledge คือแนวคิดของการแลกเปลี่ยนความรู้ จะเกิดได้ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่รู้และเกิดจากการทำงานสั่งสมเป็นประสบการณ์ หากต้องการดึง Tacit Knowledge ออกมาจากแต่ละบุคคล องค์กรสามารถมอบหมายให้พนักงานร่วมกันทำงานเป็นทีม มอบหมายงานให้เป็นชิ้นๆ ให้พนักงานในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ปัญหาจากงานที่ได้ ผู้รู้ก็จะถ่ายทอดความรู้ออกมาให้กับผู้ไม่รู้ทำให้ความรู้ที่มีถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้.......

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMassignmentความเห็น (0)