Tacit Knowledge

           

            การจัดการความรู้เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  เป็นการดึงเอา ความรู้ในคน” (tacit  knowledge) ออกมาใช้งาน  การดึงเอา “ความรู้ในคน” ออกมาใช้นี้ต้องช่วยกัน  ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน   การจัดการความรู้จึงเป็นเรื่องที่แม้จะให้ความสำคัญต่อมนุษย์เป็นคน ๆ   แต่ก็ต้องเน้นเลยไปที่ “ความสัมพันธ์ระหว่างคน”    เป็นการดึงเอาพลังจากป ฏิสัมพันธ์ระหว่างคนออกมาใช้งาน
           เมื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมีความคึกคัก พร้อมใจร่วมใจกัน  การดึง “ความรู้ในคน” แต่ละคนออกมาใช้งานก็จะง่าย   กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ  แต่ผลที่เกิดขึ้นไม่ธรรมดา  ผู้ร่วมงานแต่ละคนจะรู้สึกว่า “เอ๊ะ  เราฉลาดถึงขนาดนี้เชียวหรือ !  เราคิดอย่างนี้เป็นด้วยหรือ !”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)