วันนี้ที่สถานี KM ชุมพร

" ....กำลังหมุนฟันเฟืองตัวเล็กตัวใหญ่....ประกอบขึ้นเป็นขบวนKM....."

                    วันนี้มีการฝึกอบรมการจัดการความรู้รุ่นที่ 1/2548 ของสำนักงานจังหวัดชุมพร เป็นวันที่ 3 หลังจากทอดเวลามา 1 สัปดาห์    ในวันนี้กระบวนการของเราอยู่ในขั้นตอนการฝึกกำหนดค่าระดับเป้าหมาย(ค่าระดับขีดความสามารถ)ของสมรรถนะย่อย 10 ประเด็น       ที่อยู่ในกลุ่มสมรรถนะหลักใน 2 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านการบริการประชาชน  โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่เน้นให้ทุกคนในทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในประเด็นย่อยทุกประเด็น   อาจจะใช้เวลาบ้างแต่จะทำให้ค่าระดับเป้าหมาย(ค่าระดับขีดความสามารถ)ของสมรรถนะย่อย 10 ประเด็น เป็นฉันทามติร่วมกันถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นแนวทาง และเครื่องมืออิสรภาพที่จะประเมินสมรรถนะหน่วยงานตนเองเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงานเพื่อยกระดับสมรรถนะของตนในประเด็นที่หน่วยงานของตนสนใจต่อไป    

                    ในช่วงบ่ายจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่คุณอำนวยแต่ละคนไปประสบมา   จนถึงวันนี้เรากำลังหมุนฟันเฟืองตัวเล็กตัวใหญ่(ส่วนราชการน้อยใหญ่มากกว่า 130 หน่วยงาน)........ประกอบขึ้นเป็นขบวนKMของจังหวัดชุมพร  เราอาจจะใช้เวลามากสักหน่อย.......ก็เพราะขบวนKMชุมพรของเรายาวครับและเราคิดจะไปด้วยกัน.......ก็ต้องใช้เวลาและให้โอกาสเพื่อนๆทุกคนก่อน     แต่เราก็มีกำหนดเวลาในใจที่จะรอโบกี้ต่างๆมาต่อขบวน  มาถึงเวลา..........เราก็จะเคลื่อนขบวนครับ

                                                                     พรสกล  ณ ศรีโต

                                                                       7/7/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวที KM ชุมพรความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

ขอชมตารางแห่งอิสรภาพได้ไหมครับ

วิจารณ์

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

เรียนอจ.วิจารณ์ที่เคารพ

                 ก่อนอื่นคงต้องขออภัยอจ.ที่ตอบช้า   ในส่วนของตารางอิสรภาพของสมรรถนะหลักที่มีร่วมกันและเป็นประเด็นหลักของส่วนราชการในจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่  คงจะupload ภาพรวมในสัปดาห์หน้านะครับ สัปดาห์นี้ผมติดบรรยายที่แก่งกระจาน เพชรบุรี  เมื่อกลับไปจะรีบเอาขึ้นBlogครับ  คงต้องขอรบกวนอจ.ช่วยกรุณาชี้แนะนะครับ

                                              ขอบพระคุณครับ

                                                พรสกล  ณ ศรีโต

                                              17/7/2548