ปล่อยออกมาอย่างสร้างสรรค์

การที่บุคคลใดๆได้ทำการปล่อยแนวคิดออกมาอย่างอิสระและสร้างสรรค์นับเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง

จากที่เคยได้กล่าวมาในวันก่อนๆเรื่องการดึง Tacit Knowledge ออกมาจากตัวบุคคล วันนี้อยากที่จะเขียนเพิ่มเติมในส่วนเทคนิคการที่จะให้บุคคลใดๆเผย Tacit Knowledge ที่มีอยู่ในตัวเองออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น  การจัดการแข่งขันการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น ประกวดแนวความคิด Innovation ; นวตกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมา โดยอาจมีการตั้งรางวัลขึ้นมา เปิดให้บุคคลที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคิดค้น เผยเทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ออกมาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยอาจมีการตั้งรางวัลให้กับแนวคิด แนวปฏิบัติที่มีความโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในองค์กรของดิฉันก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาซึ่งก็ผลที่ได้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมาก แนวคิดนวตกรรมในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการที่มีประโยชน์เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย

           ถ้าจะประยุกต์มองการใช้เทคนิคดังกล่าวในสถาพทั่วๆไปของสังคมบ้านเรา ก็มีมากมายเช่นกัน เช่น  การประกวด แข่งขันผลงานด้านต่างๆ ซึ่งมีทั้งในสถานการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยม มหาลัย  สถาบันรัฐ องค์กรเอกชน  ตลอดจนการสร้างสรรค์ของประชาชนในท้องถิ่นทั่วๆไป เช่น OTOP เป็นต้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management_MBAความเห็น (0)