โครงการ"ครอบครัวเกษตรกรไทยร่วมใจทำบัญชีครัวเรือน"

บัญชีครัวเรือนเป็นประเด็นร่วมในการสร้างการเรียนรู้เพื่อฝึกวินัยการเงินของประชาชน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหนี้สินและความยากจน ธกส.จึงได้จัดทำโครงการนำร่องรณรงค์ให้เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 9 แสนครัวเรือนจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในสมุดบัญชีครัวเรือนซึ่งจะแจกให้เกษตรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตในโครงการพักชำระหนี้เกษตรกร ที่ผ่านการอบรมโครงการแผนแม่บทชุมชน เกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลและเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั่วไป โดยจะเริ่มโครงการ 1 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

นี่ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่ง ซึ่งน่าจะบูรณาการคนทำงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันเช่นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และโครงการฟื้นฟูครอบครัว/ชุมชนภาคประชาชนของพอช.เป็นต้น ตัวอย่างรูปธรรมที่เรากำลังดำเนินการร่วมกันคือโครงการมหาวิทยาลัยชาวบ้าน การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนโดยตั้งต้นที่เครือข่ายกองทุน     หมู่บ้าน 3 ตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชื่นชมมากและบอกกับพวกเราว่า โครงการบูรณาการของจังหวัดอยากให้ร่วมกันอย่างนี้ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วใส่ชื่อไว้

แต่การทำงานหลวมรวมคนทำงานจากหลายหน่วยงานโดยใช้ฐานพื้นที่ระดับตำบลไม่ใช่เรื่องง่าย วันที่ 11 กรกฎาคมนี้เราจะประชุมหารือกันว่าจะทำกันอย่างไรดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)