วิธีการในการดึงองค์ความรู้จากบุคคลที่อยู่ในองค์กรออกมานั้น บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากเพราะอาจต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกในองค์กรด้วย  จึงอาจต้องใช้วิธีการที่ไม่ทำให้คนในองค์กรถูกบังคับ ตัวอย่างหนึ่งที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันคือการใช้การพูดคุยและทำตัวเองเป็นกระดานข่าว ถ้าเปรียบก็คือผมก็เหมือน weblog gotoknow.org ในองค์กร

      องค์กรของผมเป็นบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง มีคนงานก่อสร้างประมาณ 150 คน กระจายอยู่ตามหน้างานก่อสร้างประมาณ 10 แห่ง ทุกหน้างานจะมีหัวหน้าชุดช่าง และโฟร์แมนคอยควบคุมงาน ผมเป็นวิศวกรที่คอยมีหน้าที่ในการบริหารงานก่อสร้างในภาพรวม การติดต่อประสานงานระหว่างหน้่างาน และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก  ในทุกๆวันเสาร์จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับนิสัยคนไทยคือการไม่พูดในที่ประชุม ไม่กล้าพูด ไม่อยากพูด และไม่ชอบเขียน ชอบทำงานตามประสบการณ์เดิมๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ค่อนข้างยาก    โดยเฉพาะในระดับช่างที่มีการศึกษาน้อย ซึ่งการบริหารและการทำงานร่วมกันบางครั้งต้องใช้กุศโลอุบายและการให้ข้้้้้้้้อมูลชักจูง  ดังนั้นการทำให้คนในองค์กรนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกันจึงค่อนข้างยาก บางครั้งมีอาการหวงวิชาดวยซ้ำ

      วิธีการของผมจึงเริ่มต้นด้วยการทำตัวเองเป็นกระดานข่าว  คือเมื่อผมไปตรวจงานในหน่วยงานต่างๆก็จะต้องพูดคุยและทักทายกับโฟร์แมน หัวหน้าช่าง และช่างบางคนเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากจะพูดคุย สั่งงานแล้ว ผมจะเพิ่มหัวข้อที่เจาะถึงการดึงความรู้เข้าไปในการพูดคุยโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

วันที่ 1

ผม           :       "เป็นไงลุงวันนี้"

ช่างไม้ ก.  :       "ไม่เป็นไร แต่ฝนจะตกเดี๋ยวต้องหาผ้าใบมาปิดไม้อัดก่อน เดี๋ยวโดนฝนแล้วมันจะอ่อนและพอง"

ผม           :       "เอ๊ะ ...แล้วโดนน้ำนานแค่ใหนไม้ถึงจะพอง"

ช่างไม้ ก.  :       "ที่จริงโดนฝนหนักๆก็ไม่เป็นไรหรอกยังใช้ได้(ใช้ทำไม้แบบก่อสร้าง)แต่ผิวจะไม่สวย"

                       "ถ้าเปียกไม้มันจะอ่อน"

หลายวันต่อมา  ผมได้ไปตรวจงานอีกหน่วยงานหนึ่ง

ผม           :       "เป็นไง งานใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม"

โฟร์แมน ข.:       "ครับ ....งานที่ต้องใช้แบบเหล็กเสร็จหมดแล้ว เหลือแต่ส่วนงานส่วนโค้งที่ต้องดัดไม้แบบให้โค้ง

                        ไ้ม้มันหนาดัดยากเดี๋ยวไม่สวย ถ้าใช้ไม้บางเกินดัดง่ายกว่าแต่กลัวว่าแบบจะแตกตอนเทคอนกรีต"

ผม           :       "เอางี้สิ ลองฉีดน้ำให้ไม้อัดเปียกแล้วอ่อนจะดัดง่าย พอโค้งแล้วก็ตอกคำ้ยันยึดเอาไว้...ลองดู"

โฟร์แมน ข.:       "จริงสินะ"

    ดังตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงเรื่องหนึ่ง ที่ผมทำตัวเองเป็นกระดานข่าวที่นำข้อมูลหรืออาจเป็นความรู้จากคนหนึ่งไปบอกต่อกับอีกคนหนึ่ง แต่จะมีความพิเศษตรงกระดานข่าวที่มีชีวิตนี้ จะสามารถสรุป วิเคราะห์ เรื่องเล่าที่บางครั้งผู้เล่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นในรูปแบบของความรู้ได้ และผู้รับฟังก็พร้อมรับฟังเพราะผู้ที่เล่าเป็นหัวหน้าของตัวเอง

    เรื่องราวข้างต้นอาจเป็นเรื่องเทคนิคช่างที่ง่ายๆเพราะอยากให้ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ทางช่างก็สามารถเข้าใจและนึกภาพตามได้ ที่จริงแล้วยังมีองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคต่างๆอีกมากมายที่ถูกค้นพบโดยผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้  เป็นความรู้ที่ไม่มีสอนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ไหนเลย ถ้าอยากรู้ต้องหาจากประสบการณ์หรือดึงมาจากองค์ความรู้จากผู้ที่เคยมีประสบการณมาแล้ว  แผนการของผมอีกขั้นต่อไปคืออยากจะรวบรวมความรู้เหล่านี้เป็นรายลักษณะอักษร ซึ่งคงจะเริ่มในอีกไม่นาน