เรียน ผู้ได้รับรางวัล และ Blogger ชาว มมส. ที่รักทุกท่าน

 ตามที่คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ (MSU-KM Team) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศมอบรางวัลให้กับ Blogger lสมาชิก Gotoknow.org ชาว มมส. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีผู้ได้รับรางวัล ฅ km มมส. แล้ว 2 ท่าน  คือ

  1. คุณพนัส (แผ่นดิน : เดือนมกราคม 2550)
  2. คุณนุ้ยcsmsu (เดือนกุมภาพันธุ์ 2550)

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ร่วมติดป้ายรางวัลนี้ด้วย

รูปป้ายรางวัล


http://gotoknow.org/file/wichitchavaha/khon-KM-MSU.gif

ตำแหน่งที่ควรติดป้ายรางวัล

ยกมาจากการตอบกระทู้ใน http://gotoknow.org/blog/kongkitmsu/91967

"ผมเห็นด้วยกับ อ.Panda ครับ คือตรงหัวข้อเกี่ยวกับ Blog ที่ตำแหน่งเดียวกับ รางวัลสุดคะนึง ของ สคส. ถ้าเกิดมีทั้งสองรางวัล ก็ติดไว้ต่อกันไปตามลำดับ ก่อน-หลัง " 

การติด Code ป้ายรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล สามารถนำ Code ด้านล่างนี้ไป วางไว้ ณ ตำแหน่ง เกี่ยวกับบล็อก ดังนี้

<div align="center"><img src="http://gotoknow.org/file/wichitchavaha/khon-KM-MSU.gif"
border="0" /></div>

สมาชิกท่านที่ยังไม่ได้ก็อย่าเสียกำลังใจครับ พยายามต่อไป