เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๑๐)

เป้าหมาย 

 เป้าหมายมี 3 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับกลุ่ม และระดับสมาชิก ระดับตำบล ระดับกลุ่ม                คือประสิทธิภาพการทำงานเป็นกลุ่มมุ่งไปที่ตัวกรรมการระดับสมาชิก                เน้นเรื่องการจัดการภายในครอบครัว

ดำเนินการ

ตอนนี่เราเริ่มมา 5-6 เดือน

ช่วงลองของ                นำเอาเครื่องมือธารปัญญามาใช้ ทดลองเพื่อเรียนรู้ว่าสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ สรุปว่าชาวบ้านทำได้ในเรื่องการวิเคราะห์ตนเองว่ามีความสามารถอะไรบ้าง

การประชุมประจำเดือน          

 เดือนที่สอง(กรกฎาคม) ของการดำเนินการประชุมคณะกรรมการไม่มาเข้าร่วม ถือว่าเกิดวิกฤต ในส่วนที่มาเข้าร่วมก็มานั่งจับเข่าคุยกันว่าจะเอาอย่างไรกันดี ซึ่งก็ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักเอาปัญหาขึ้นมา ในเดือนสิงหาคมก็เกิดการจัดการเรียนรู้ขึ้นใหม่ แทนที่จะมานั่งกันเฉย ๆ ก็เอาสมาชิกเข้ามานั่งเป็นกลุ่ม แยกกลุ่มกรรมการและตั้งโจทย์ให้กลุ่มสมาชิกทำอย่างหนึ่ง กลุ่มคณะกรรมการทำอย่างหนึ่ง

โจทย์ของคณะกรรมการคือจะพัฒนากลุ่มอย่างไร

ในส่วนของภาคเช้าจะเป็นการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการตรวจบัญชี โดยวัฒนธรรมที่วางไว้คือ ตัวบัญชีจะเป็นตัวยืนยันว่ากลุ่มมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหน เมื่อไหร่ก็ตามกลุ่มไหนไม่เอาบัญชีมาเลยแสดงว่าเริ่มมีปัญหาแล้วหากกลุ่มไหนไม่เอามาเลยแสดงว่ามีปัญหาหนักแล้ว การทำกิจกรรมก็จะมีการปรับไปเรื่อย ๆ ประเด็นการเรียนรู้ก็จะเจาะจงเรื่อย ๆ
การประชุมสัญจร    

เดือนตุลาคมเริ่มมีคณะกรรมการเข้ามาถามว่าทำไมแบ่งกลุ่มแบบนี้บ่อยจัง มาถึงก็แบ่งกลุ่มคุยกัน เขาประท้วง คุณอำนวยก็เกิดเป๋ไปเลย เราก็หาวิธีแทนที่เราจะนัดประชุมและแบ่งกลุ่มคุยกันเราก็เข้าร่วมกับเวทีที่เขาเปิดสัญจรอยู่แล้ว ใช้กระบวนการนี้เดินเรื่องไปเรื่อย ๆ ตรวจบัญชีกันแต่ละกลุ่ม ปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละกลุ่มส่วนมากในเรื่องของบัญชีจะขาดการสรุปเป็นตัวเลขที่ชัดเจน และอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านพระอาจารย์สุบิณ ได้เสนอไว้เยอะแต่กระตุ้นให้เกิดน้อย ที่กล่าวมาเป็นกิจกรรมที่ได้ทำในช่วง 5-6 เดือนสรุปคือการทำจะเน้นที่ระดับตำบล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)