ผมได้รับ mail ข้อมูลต่อไปนี้จากน้องที่รู้จักคนหนึ่ง  จึงนำมาบอกต่อพวกเราทุกท่าน ณ ที่นี้ครับ

Even a pps. file can harm you
Date: Wed, 07 Dec 2005 18:54:35 -0900
   
Dear all
Please read carfully.
>>
>>VERY IMPORTANT WARNING!!!!!! Please Be Extremely
>>Careful especially if using internet mail such as
>>Yahoo, Hotmail, AOL and so on. This information
>>arrived this morning from Microsoft and Norton. Please
>>send it to everybody you know who accesses the
>>Internet. You may receive an apparently harmless email
>>with a Power Point presentation " Life is beautiful.
>>pps". If you receive it DO NOT OPEN THE FILE UNDER ANY
>>CIRCUMSTANCES , and delete it immediately. if you open
>>this file, a message will appear on your screen
>>saying: " It is too late now, your life is no longer
>>beautiful", subsequently you will LOSE EVERYTHING IN
>>YOUR PC and the person who sent it to you gain access
>>to your name, e-mail and password. This is a new virus
>>! which started to circulate on Saturday afternoon